Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Eve Monk Honorowym Obywatelem Gminy Zbąszynek

Rada Miejska w Zbąszynku 26 czerwca br. na wniosek Burmistrza Zbąszynka podjęła uchwałę w sprawie nadania Pani Eve Monk tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek
Poniżej pełna treść uzasadnienia do uchwały:
„Pani Eve Monk urodziła się w 1928 roku i do 1945 roku mieszkała w Neu Bentschen. Obecnie jest emerytowaną nauczycielką mieszkającą od 1951 roku w USA. Córka wieloletnich nauczycieli Szkoły Podstawowej w Neu Bentschen Marthy i Ernsta Sarneski. Całe zawodowe życie związana z oświatą, pracę nauczyciela języka niemieckiego rozpoczęła w 1948 roku w Szkole Podstawowej we Frankfurcie nad Menem.
Autorka książki „Twenty-three years. Childhood. War. Escape” wydanej w 2018 roku, w której opisuje swoje dzieciństwo i wczesną młodość spędzoną w Neu Bentschen. Po 1990 roku, pomimo dużej odległości wielokrotnie odwiedzała Zbąszynek razem ze swoimi dziećmi i wnukami. Fundatorka wielokrotnego stypendium dla absolwentów Szkoły Podstawowej w Zbąszynku. Zawsze pozytywnie przedstawiała miejsce swojego dzieciństwa przekazując najbliższym to, co dla niej najważniejsze.
Obecny Zbąszynek nie istniałby bez Neu Bentschen i jego mieszkańców. Nasze działania mające na celu ciągły rozwój Zbąszynka mają solidne oparcie w fundamentach Neu Bentschen. Zbliżająca się 100 rocznica istnienia Zbąszynka/Neu Bentschen jest szczególną okazją do docenienia i podziękowania także tym, którzy żyli tu i rozwijali się razem z nowobudowanym miastem. Pani Eve Monk jest dla nas „Łącznikiem” pomiędzy Zbąszynkiem, a Neu Bentschen.
Wyróżnienie dla Pani Eve Monk jest podziękowaniem za napisaną książkę i promocję Zbąszynka oraz Neu Bentschen jako miejsca jej zamieszkania daleko poza granicami Polski. Jej postawa, przy okazji każdych odwiedzin w Zbąszynku, daje nam pozytywny sygnał, że jest osobą godną otrzymania najważniejszego tytułu, jaki Rada Miejska w Zbąszynku może przyznać osobie mieszkającej poza granicami Gminy Zbąszynek.
Mając powyższe na uwadze przyznanie Pani Eve Monk tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek” jest w pełni uzasadnione.”
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023 dobiegł końca. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz wręczyli stypendia dla najlepszych absolwentów i sportowców szkół prowadzonych przez Gminę Zbąszynek.

Najwyższe wyniki w nauce osiągnęli następujący uczniowie:
- Julia Kozaczka - Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp.
- Filip Bielecki - Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie
- Dorota Woroniec - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku
- Wojciech Boch - Szkoła Branżowa I-go stopnia CKZiU w Zbąszynku.
 
Stypendia za osiągniecia sportowe otrzymały Nikola Wójkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku oraz Emilia Hołyńska – uczennica Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp.
 
Ponadto jednorazowe stypendium ufundowane przez p. Eve Sarneski Monk otrzymali:
- Dorota Woroniec - za szczególne osiągnięcia w nauce języka angielskiego
- Kornel Zalewski - za szczególne osiągnięcia w nauce języka niemieckiego.
 
Przyszedł czas na zasłużony odpoczynek... Życzymy wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Zakończenie roku szkolnego

Inscenizacja historyczna

24 czerwca na Placu Wolności w Zbąszynku odbyła się inscenizacja historyczna Powstania Wielkopolskiego pn. „Droga do Niepodległości”. W widowisku udział wzięło 30 rekonstruktorów; wykorzystano broń oraz efekty pirotechniczne. Organizatorami byli 3 Bastion Grolman z Poznania, Gmina Zbąszynek, OSiR w Zbąszynku oraz ZOK.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Inscenizacja Historyczna

Oficjalne otwarcie dróg

20 czerwca br. nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi na zrealizowanych na terenie Zbąszynka trzech inwestycjach drogowych pn.: „Rozbudowa i budowa dróg gminnych”. W  uroczystości udział wzięli Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Jan Mazur,  radny powiatowy Alojzy Jokiel, ks. kan. Jerzy Kordiak, pracownicy Urzędu oraz wykonawcy projektu Małgorzata Winnicka i Michał Winnicki z firmy BRU-BET Ryszard Winnicki Międzyrzecz,  Piotr Całus z firmy Całus sp.z.o.o., sp.k.
 
Poniżej wykaz zrealizowanych inwestycji oraz koszty ich realizacji:
 • budowa ul. Henryka Sienkiewicza i Czesława Miłosza- wartość projektu to 2 430 371 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych / Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 938 261 zł;
 • budowa ul. Bolesława Prusa i ul. Zachodniej - etap III - wartość projektu to 3 414 217 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych / Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w wysokości: 1 251 232 zł,
 • rozbudowa i budowa dróg gminnych: ul. Św. Piotra i Pawła, ul. Akacjowa, ul. Św. Floriana, ul. Prałata Ferensowicza oraz ul. Świerkowa - wartość projektu to 2 803 396 zł, w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 2 663 255 zł.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: otwarcie dróg

Jubileuszowe spotkania

17 czerwca br. odbyły się oficjalne obchody 100-lecia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca im. Tomka Spychały oraz Ludowego Klubu Sportowego „Sokół" Dąbrówka Wlkp. W uroczystościach udział wzięli m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski,  Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego Andrzej Chromiński, Członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego Marcin Minta, radny powiatowy Alojzy Jokiel, Sołtys Dąbrówki Wlkp. Piotr Kociołek, Dyrektor ZOK Malwina Kubicka,  Prezes Klubu Sportowego „Sokół” Marek Löchert oraz Kierownik Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca, Marek Spychała  wraz z członkami zespołu. Wszyscy uczestnicy złożyli kwiaty oraz znicze na grobach byłych członków zespołu RZPiT oraz LKS „Sokół" w Dąbrówce Wlkp. Od przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych gości Dostojni Jubilaci otrzymali wiele okolicznościowych życzeń i pamiątkowych statuetek.  Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne gospodarzy i zaproszonych gości. Atrakcją wieczoru był występ Kabaretu Dąbrowieckie Klakoty oraz koncert Weroniki Korthals z zespołem. Imprezę zakończyła zabawa przy dźwiękach kapeli pn. „Wióry Lecą”. 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: 100- lecie RZPiT i LKS "Sokół" w Dąbrówce Wlkp.

Otwarcie pumptracka

13 czerwca br.  odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn.:„ Budowa toru rowerowego pumptrack w miejscowości Zbąszynek”.  W otwarciu udział wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz mieszkańcy.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wartość projektu to kwota 285 360,00zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRROW: 125 351,00 zł. Jest to miejsce, które może służyć użytkownikom w każdym wieku. Serdecznie zapraszamy do korzystania codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00. Regulamin korzystania dostępny przed wejściem do pumtracka.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Pumptrack

Zbąszynek wita w nowej odsłonie!

100-lecie Zbąszynka, to okazja do wdrożenia ciekawych projektów i pomysłów. Niewątpliwie jednym z nich jest zainstalowany 6 czerwca nowy element promocyjny, czyli podświetlany napis: „Zbąszynek - Gmina na właściwym torze”. Na jego lokalizację wybrano park przy Placu Dworcowym w Zbąszynku. Instalacja, która zdecydowanie wyróżnia się i zwraca uwagę, zwłaszcza nocą, to nie tylko oznakowanie miejscowości, to przede wszystkim element promocyjny, a także zaproszenie do odwiedzenia Zbąszynka. Mamy nadzieję, że napis spodoba się wszystkim i będzie tłem do wielu pięknych fotografii.
czytaj dalej

Samochód dla OPS

1 czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku otrzymał samochód do przewozu osób starszych i osób z niepełnosprawnościami na zajęcia i w trakcie zajęć w Ośrodku. Zakup samochodu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120 000,00 zł otrzymanej przez Gminę Zbąszynek na realizację projektu w ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku, dotyczący zakupu samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Zbąszynek do placówki służącej rehabilitacji i aktywizacji tj. Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku. Doposażenie OPS w taki środek transportu umożliwi z pewnością dalszy rozwój usług społecznych w Gminie Zbąszynek.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Samochód dla OPS

Sesja absolutoryjna

29 maja br. Rada Miejska w Zbąszynku udzieliła Burmistrzowi Zbąszynka wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski otrzymał je po raz 27. Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła dyskusja nad raportem o stanie Gminy za 2022 rok oraz prezentacja multimedialna zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 roku.
Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka radni głosowali jednogłośnie.
 
 
 
Ponadto na sesji podjęto również uchwały dotyczące pomocy finansowej, w sprawie:
 • wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zbąszynek przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - uchwała dotyczy zwiększenia dotacji  na jednego ucznia przedszkola do kwoty 85% podstawowej kwoty dotacji,
 • zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wlkp. – zwiększenie dotacji celowej do wysokości 804 968,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego,
 • zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. w 2023 roku - zwiększenie dotacji celowej do wysokości 123.030,96 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora Lifepak 15.
Wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku podjęte na sesji w dniu 29 maja 2023 roku będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbąszynek (www.bip.zbaszynek.pl) w zakładce „Akty prawne”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: sesja absolutoryjna

Zawody sportowo – pożarnicze Gminy Zbąszynek oraz Regionu Kozła

27 maja 2023 r. w Dąbrówce Wlkp. odbyły się zawody sportowo – pożarnicze Gminy Zbąszynek oraz Regionu Kozła. Zawody współfinansowane były przez Stowarzyszenie Regionu Kozła oraz przez Gminę Zbąszynek. Rozpoczynając rywalizacje sportowe, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Zbąszynku Krzysztof Patrzała złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego Edwardowi Fedko o gotowości do zawodów. Zawody  przeprowadzono zgodnie z obowiązującym w strażach pożarnych regulaminem, a sędziami byli  strażacy zawodowi z PSP ze Świebodzina. Na ostateczną klasyfikację  składało się zdobycie punktów w dwóch konkurencjach - biegu sztafetowym oraz  w części bojowej. Zawodnicy  rozpoczęli swoje zmagania od biegu sztafetowego z przeszkodami, podczas którego musieli m.in. wykonać czynności imitujące obsługę urządzeń pożarniczych, przeskoczyć płotek, przebiec po równoważni i uzyskać jak najlepszy czas. Potem rozegrano tzw. bojówkę. Zawodnicy musieli odpalić motopompy, rozwinąć strażackie węże oraz strącić strumieniami wody pachołki z tworzywa sztucznego i wprawić w ruch obrotowy wiatraczek. Liczył się czas, ale także precyzja, gdyż za każdy błąd sędziowie naliczali zawodnikom punkty karne. Po weryfikacji i zsumowaniu wszystkich punktów ustalono listę kolejności drużyn w zawodach regionalnych. Najlepszymi w tym współzawodnictwie okazali się strażacy z OSP Siedlec. Kolejne miejsca przypadły dla gmin: Babimost (OSP Babimost), Zbąszyń (OSP Łomnica), Trzciel (OSP Brójce) oraz Zbąszynek (OSP Rogoziniec).
Puchary oraz medale wręczał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski w asyście sędziów z PSP w Świebodzinie, Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Leszka Parandyka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Zbąszynku Krzysztofa Patrzała. W zawodach OSP z Gminy Zbąszynek wystartowały drużyny z Dąbrówki Wlkp., Rogozińca, Kręcka, Zbąszynka oraz Kosieczyna. Poniżej przedstawiamy wyniki w poszczególnych kategoriach:
 
Klasyfikacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych Regionu Kozła:
 1. OSP Siedlec
 2. OSP Babimost
 3. OSP Łomnica (Gmina Zbąszyń)
 4. OSP Brójce (Gmina Trzciel)
 5. OSP Rogoziniec (Gmina Zbąszynek)
 
Klasyfikacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych:
Grupa A Męska:
 1. OSP Dąbrówka Wlkp.
 2. OSP Kręcko
 3. OSP Kosieczyn
 4. OSP Rogoziniec
 5. OSP Zbąszynek
Grupa C Kobiety:
 1. OSP Kręcko
MDP Chłopcy:
 1. OSP Dąbrówka Wlkp. I
 2. OSP Rogoziniec
 3. OSP Kręcko
 4. OSP Dąbrówka Wlkp. II
 5. OSP Kosieczyn
MDP Dziewczynki:
 1. OSP Kręcko
Smerfy:
Wszystkie zajęły 1 miejsce:
OSP Dąbrówka Wlkp., OSP Kręcko, OSP Kosieczyn, OSP Zbąszynek
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

39Galeria zdjęć: Zawody Sportowo-Pożarnicze Regionu Kozła i Gminy Zbąszynek

1 2 3 4 5 6 ... 70 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego