Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Uchwalono budżet Gminy Zbąszynek na 2023 rok

28 grudnia 2022 roku odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku. Była to ostatnia i jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni głosowali między innymi nad uchwałą dotyczącą budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok. Procedura przyjęcia uchwały budżetowej przebiegła w następujący sposób:
 1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbąszynek
  na 2023 rok wraz z informacją o sytuacji finansowej Gminy oraz prognozą zadłużenia;
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 3. odczytanie opinii Komisji Rady;
 4. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej;
 5. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami;
 6. dyskusja nad projektem budżetu;
 7. głosowanie nad uchwałą budżetową.
Rada Miejska w Zbąszynku przy obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/64/2022 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok.
Link: do uchwały:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Głosowanie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego