Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Sesja absolutoryjna

Pomimo niedogodności związanych z pandemią, Rada Miejska w Zbąszynku, przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, podczas sesji 28 maja br. udzieliła jednogłośnie Burmistrzowi Zbąszynka Wiesławowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2020 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie Gminy Zbąszynek za 2020 rok, wynikiem czego było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielania wotum zaufania Burmistrzowi Zbąszynka.
Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Zbąszynku. RIO w Zielonej Górze zaopiniowała również pozytywnie przedstawione przez Burmistrza Zbąszynka sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2020 rok. 
Udzielenie absolutorium przez Radę Miejską w Zbąszynku jest wyrazem akceptacji pracy Burmistrza Zbąszynka w 2020 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Sesja absolutoryjna 2021

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego