Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Witolda Scheuringa

Z inicjatywy Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze, przy aktywnym wsparciu Burmistrza Zbąszynka, dnia 22 listopada br. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej WITOLDA SCHEURINGA wybitnego lekarza weterynarii dr hab. nauk weterynaryjnych, Zasłużonego dla Gminy Zbąszynek.
Dr hab. Witold Scheuring aktywnie działał w strukturach samorządu zbąszyneckiego. Pełnił mandat radnego III kadencji Samorządu Gminy Zbąszynek. Pracował w Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Zbąszynku. Burmistrz Zbąszynka, za szczególne zasługi na rzecz promocji i rozwoju Gminy Zbąszynek, zarządzeniem Nr 16/2009 z dnia 27 marca 2009 r. przyznał Panu Witoldowi Scheuringowi tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Zbąszynek”.
Dr hab. Witold Scheuring był człowiekiem o wyjątkowym znaczeniu zarówno dla nauki, jak i środowiska lekarzy weterynarii województwa lubuskiego. Prawy, wspaniały człowiek.  Wzorzec przyzwoitości i koleżeńskości. Tą wielkość budował z właściwą tylko sobie skromnością, szacunkiem dla kolegów, szacunkiem dla człowieka.
Uroczystość rozpoczęła się na cmentarzu parafialnym w Zbąszynku złożeniem kwiatów na grobie Rity i Witolda Scheuringów. Następnie o godz. 13:00 w obecności sztandarów Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  Mazursko-Warmińskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii WP w Zbąszynku oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, mieszkańców Gminy Zbąszynek, zaproszonych gości, po okolicznościowych przemówieniach, Prezes Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Pani Dorota Suchecka, Burmistrz Zbąszynka Pan Wiesław Czyczerski i syn Witolda Scheuringa Pan Krzysztof Scheuring dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej na kamienicy przy ul. Kilińskiego 92, w której mieszkał Witold Scheuring.
Ze słowem podziękowania i refleksji zwrócił się do zebranych osób wicestarosta świebodziński Andrzej Chromiński oraz Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Ostatnią częścią uroczystości była sesja popularno-naukowa poświęcona Witoldowi Scheuringowi, która odbyła się w domu kultury „Kolejarz” w Zbąszynku.
W wystąpieniach okolicznościowych zaprezentowali swoje tematy:  prof. dr hab. Michał Stosik, temat: „Biografia dr hab. nauk wet. Witolda Scheuringa”, prezes Rady Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej Zbigniew Wróblewski, temat: „Dr hab. nauk wet. Witold Scheuring laureatem Medalu im. Kurta Obitza Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej”, dr nauk wet. Jerzy Szenfeld, temat: „Dr hab. nauk wet. Witold Scheuring  we wspomnieniach własnych” oraz Burmistrz Zbąszynka mgr inż. Wiesław Czyczerski, temat: „dr hab. nauk wet. Witold Scheuring - Zasłużony dla Gminy Zbąszynek”. Na zakończenie sesji refleksją o współpracy z Witoldem Scheuringiem podzielił się dr nauk tech. Tadeusz Sierżant.
Dziękujemy mieszkańcom oraz  uczniom Szkoły Podstawowej w Zbąszynku za udział w uroczystości. Wspólnocie mieszkaniowej kamienicy przy ul. Kilińskiego 92 za wsparcie i pomoc w przygotowaniu uroczystości. Szczególne podziękowania za obecność na uroczystości kierujemy do pocztów sztandarowych: Szkoły Podstawowej w Zbąszynku i Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu oraz do Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „GŁOS KNIEI” Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.
Z ramienia Burmistrza Zbąszynka przygotowaniem i przebiegiem uroczystości koordynował Krzysztof Krzywak we współpracy z Malwiną Kubicką, Bogdanem Drzewieckim i Katarzyną Rucioch.
Biografia Witolda Scheuringa w załączeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Tablica pamiatkowa Dr hab. Witolda Scheuringa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego