Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Zakończenie Zbąszyneckiego Święta Seniora

18 października br., przy pięknej, słonecznej pogodzie, w urokliwym miejscu Zbąszynka jakim jest skwer Tomasza Kotkowiaka odbyło się uroczyste zakończenie Zbąszyneckiego Święta Seniora. Była to także okazja do uczczenia 110 rocznicy urodzin śp. T. Kotkowiaka, budowniczego kozłów, mistrza  gry na tych instrumentach. Na uroczystość przygotowano specjalną broszurę z informacjami o artyście.W spotkaniu udział wzięli: władze samorządowe, dzieci, młodzież, nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych ze Zbąszynka, Kosieczyna i Dąbrówki Wlkp. oraz  CKZiU w Zbąszynku, seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor”, członkowie organizacji pozarządowych, mieszkańcy.Kierownik OPS w Zbąszynku Katarzyna Rucioch podziękowała wszystkim współorganizatorom Zbąszyneckiego Święta Seniora oraz mieszkańcom za uczestnictwo w wielu ciekawych i atrakcyjnych spotkaniach, które odbyły się  w trakcie święta. Podziękowania skierowała także w kierunku pani dyrektor, nauczycieli i uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego za opracowanie i realizację nowej wizualizacji skweru.Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski w swoim wystąpieniu podkreślił wagę takich i podobnych inicjatyw dla rozwoju i tożsamości naszej Gminy.  Zauważył, że jest wiele miejsc w Gminie ukazujących osoby, które w znaczący sposób wpływały na rozwój naszej Gminy, jak np. Tomasz Spychała czy Bogdan Niemiec. Już niedługo na budynku przy skwerze zamontowana zostanie tablica poświęcona osobie zasłużonej dla Gminy Zbąszynek śp. Witoldowi Scheuringowi. Dołączył do podziękowań za nową wizualizację skweru. Następnie wraz z  Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczył certyfikat powierzenia opieki nad skwerem Radzie Seniorów Gminy Zbąszynek. Podziękowania za rewitalizację skweru z rąk Burmistrza i Przewodniczącego Rady Seniorów otrzymali:  Ewa Omelczuk, Katarzyna  Rucioch, Magdalena Krajkowska, Jolanta Kulesza, Maria Dobry i uczniowie klasy architektury krajobrazu CKZiU w Zbąszynku.Zabierając głos Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur podkreślił jak ważne jest kształtowanie od najmłodszych lat właściwej postawy wobec dziedzictwa i przeszłości własnego regionu. Pozwala to na odnalezienie własnych korzeni, tożsamości kulturowej i znalezienie swojego miejsca we współczesnym świecie. Daje możliwość zachowania ciągłości własnej (regionalnej) kultury, będącej równocześnie częścią kultury narodowej, europejskiej i światowej. Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem Zbąszynka wręczyli uczniom i przedstawicielom organizacji pozarządowych bilety do edukacji regionalnej w kulturze.W trakcie spotkania na skwerze swoje utwory prezentowała Kapela Koźlarska  składająca się z uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. pod opieką Jana Prządki.Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Seniorów Jan Mikuła podziękował za wszelkie dobro w trakcie Święta Seniora i wspólnie z pozostałymi organizatorami w obecności jednego z uczniów Tomasza Kotkowiaka - Piotra Cegłowskiego przy dźwiękach kozła złożyli kwiaty pod obeliskiem z tablicą Artysty, Muzyka i Wychowawcy.Organizatorem spotkania na skwerze była Rada Seniorów Gminy Zbąszynek i OPS w Zbąszynku. Spotkanie prowadził Krzysztof Krzywak. Dziękujemy wspólnocie domu przy ulicy Kilińskiego 92 za udostępnienie mediów.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27Galeria zdjęć: Zakończenie Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego