Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

SPOTKANIE Z MINISTER ELŻBIETĄ RAFALSKĄ

W dniu 05 lutego 2018 roku Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski spotkał  się w Gorzowie Wlkp. z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Tematem spotkania było utworzenie w naszej gminie  mieszkań wspomaganych dla osób starszych oraz pozyskanie środków finansowych na ten cel z ministerstwa.  W spotkaniu uczestniczyli: Katarzyna Rucioch i Krzysztof Krzywak. Pomimo bogatej oferty działań pomocowych na rzecz zbąszyneckich seniorów planowane są kolejne inicjatywy wychodzące naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom tej grupy społecznej.
Jedną z nich jest rozwój w Gminie Zbąszynek usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób starszych, w szczególności samotnych i niepełnosprawnych, których sytuacja życiowa jest wyjątkowo trudna.  To właśnie dla tej grupy osób skierowane będą działania  zmierzające do utworzenia mieszkań wspomaganych z pełnym zakresem usług wspierających i aktywizujących pobyt osoby w mieszkaniu.  Umożliwi to pozostawanie osób niesamodzielnych, w szczególności starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania i będzie alternatywą dla kierowania ich do domów pomocy społecznej. Planowane jest utworzenie ok. 10-11 mieszkań wspomaganych w ostatniej niezagospodarowanej części budynku przy ulicy Kosieczyńskiej 4 obejmującej jego piętro i poddasze. Koszt realizacji tego zadania szacowany jest na ok. 2 mln zł. Pani Minister z zaciekawieniem wysłuchała informacji o planowanych a także już realizowanych działaniach na rzecz zbąszyneckich seniorów, pogratulowała zaangażowania władz samorządowych w lokalną politykę senioralną oraz  wyraziła swoje poparcie dla przedstawionego pomysłu rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, który obecnie przedstawi w ministerstwie i przekaże sprawę do rozpatrzenia odpowiednim osobom.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Rafalska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego