Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Cyfryzacja szacowania strat "suszowych"

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja wygeneruje także protokół z oszacowania strat.
 
Więcej informacji pod adresem:
czytaj dalej

Harmonogram wywozu odpadów w miesiącach lipiec - sierpień

Diamentowe Gody w Gminie Zbąszynek

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania ale na szczególną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice jak 60 - lecie pożycia małżeńskiego. W tym roku uroczystość Diamentowych Godów obchodzili Państwo Maria i Ireneusz Basińscy, Czesława i Franciszek Bil, Irena i Roman Budnik, Regina i Julian Marciniak, Łucja i Stefan Najda oraz Henryka i Aleksander Stefan.  Jubilatom, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w spotkaniu upominki i kwiaty wręczono osobiście w miejscu zamieszkania.
W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Niemiec – Kromska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski zwracając się do dostojnych gości, serdecznie pogratulował im wspaniałego stażu małżeńskiego oraz wręczył kwiaty i okolicznościowe upominki. Przewodniczący Rady Jan Mazur życzył Jubilatom dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwości ludzkiej, przyjaznego otoczenia oraz kolejnych pięknych jubileuszy.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Diamentowe Gody 2020

Dofinansowanie na budowę Hali Sportowej

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku powstaje nowoczesna hala sportowa. Hala będzie obiektem, na którym odbywać się będą imprezy o zasięgu regionalnym, w związku z tym Burmistrz Zbąszynka zwrócił się do Marszałka Województwa Lubuskiego z prośbą o dofinansowanie realizacji zadania ze środków samorządu Województwa Lubuskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego. 8 czerwca Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Zbąszynek pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 700 tys. zł. Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej w Zbąszynku” miało miejsce w Zbąszynku 24 czerwca br. W wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski,  Wicemarszałek Łukasz Porycki, członek zarządu Marcin Jabłoński, poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki oraz radni Sejmiku Województwa Lubuskiego Edward Fedko i Zbigniew Kołodziej.
Budowa hali zbliża się do końca, już niedługo będzie można rozgrywać zawody w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, tenis, tenis stołowy, badminton, jazda i taniec na rolkach oraz inne zawody o mniejszym wymiarze powierzchni boiska lub maty. Sala może spełniać również rolę sali widowiskowej. W budynku hali będzie można skorzystać również z siłowni, salki fitness oraz kręgielni.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: Dofinansowanie do budowy Hali Sportowej

Nagroda Burmistrza Zbąszynka

1 czerwca.2020 r. Pan Krzysztof Olejniczak, Prezes Strefy Piłki Siatkowej w Zbąszynku, otrzymał Nagrodę Burmistrza Zbąszynka za zaangażowanie w działalność wychowawczą i opiekuńczą w pracy z dziećmi i młodzieżą, za wspieranie inicjatyw i budowanie pozytywnego wizerunku sportowego Zbąszynka w środowisku lokalnym oraz promocję Gminy Zbąszynek poza jej granicami.
czytaj dalej

IKEA Industry Zbąszynek uruchamia kolejną edycję Programu Społecznego Zaangażowania!

W Programie Społecznego Zaangażowania Ikea Industry Zbąszynek można uzyskać środki (darowizny pieniężne) oraz wsparcie rzeczowe (np. produkty firmy IKEA), w ramach obszarów działania takich jak:
  • KATEGORIA LUDZIE:
Dzieci: np. dzieci z biednych domów, poprawa warunki życia, dbanie o dzieci od najmłodszych lat,
budowa placów zabaw, przyznawanie nagród naukowych oraz stypendiów, organizowanie projektów
charytatywnych oraz zbiórek, budowanie obiektów sportowych dla dzieci itd.
Warunki mieszkalne: np. wspieranie szkół i domów dziecka, przeprowadzanie remontów w schroniskach dla ludzi potrzebujących, itd.
Wspieranie lokalnych organizacji działających na rzecz ludzi niepełnosprawnych:
niepełnosprawni, kobiety potrzebujące, ludzie starsi, ludzie bezdomni.
Nagłego wypadku/katastrofy: np. proaktywne zaangażowanie przy pracach przeciwdziałającym efektom huraganów, powodzi, trzęsień ziemi itd.
Zdrowie i bezpieczeństwo (bez ochrony): np. bezpieczeństwonna ulicznych drogach i zapewnienie
bezpiecznej drogi do pracy, projekty zdrowego odżywania się, bezpieczeństwo w domu/pracy/szkole, itd.
 
  • KATEGORIA PLANETA:
Ochrona źródeł naturalnych związanych z działalnością IKEA Industry:
np. lasy, gospodarka wodna, akcje dotyczące recyklingu odpadów, ochrona zasobów wodnych, a także projekty dotyczące zróżnicowania biologicznego itd.
Zmiany klimatyczne: np. sadzenie drzew, projekty dotyczące bezpieczeństwa energetycznego,
nauczanie z zakresu energii odnawialnej, projekty dotyczące transportu ludzi i towarów itd.
 
  • KATEGORIA LUDZIE I PLANETA
Edukacja i umacnianie świadomości: np. nauczanie w szkołach, organizowanie kampanii poszerzających wiedzę wśród uczniów, dzieci, rodzin współpracowników, lokalnych firm, organizacji i klientów itd.
 
 
Wnioski można składać do 19 czerwca 2020 r. w formie elektronicznej pod adresem: e-mail Wszelkie pytania można kierować pod tym samym adresem bądź pod nr telefonu 68 38 49 140 wew. 36

Załączniki

Maseczki od firmy Steinpol

26 maja delegacja kierownictwa zakładu Steinpol Central Services Sp. z o.o. Oddział w Chociszewie (dawniej Mago) podarowała na ręce Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego 2 tysiące sztuk maseczek na rzecz walki z koronawirusem, które zostały uszyte charytatywnie przez pracowników zakładu. Materiał został zakupiony przez firmę. Maseczki zostaną rozdysponowane w jednostkach organizacyjnych Urzędu oraz wydawane będą potrzebującym. Dziękujemy za ten szczodry gest oraz chęć niesienia pomocy w tych trudnych czasach.

Sesja Absolutoryjna

Mimo niedogodności związanych z pandemią Rada Miejska w Zbąszynku przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas sesji 25 maja br. udzieliła Burmistrzowi Zbąszynka Wiesławowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie Gminy Zbąszynek za 2019 rok, wynikiem czego było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielania wotum zaufania Burmistrzowi Zbąszynka.
 
Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Zbąszynku. Wcześniej, RIO Zielona Góra również pozytywnie zaopiniowało przedstawione przez Burmistrza Zbąszynka Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 rok.  Obecni na Sesji radni jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.
Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem akceptacji pracy Burmistrza Zbąszynka w 2019 roku.
 
27 maja to święto Samorządu Terytorialnego, w tym roku obchodzimy jubileusz 30.lecia od reaktywowania samorządów w Polsce. W trakcie obrad sesji wspomniano również to wydarzenie. Krótkie przemówienia Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Zbąszynka przybliżyły nieco znaczenie tego święta dla mieszkańców, a także dla pracowników samorządowych. Przewodniczący Rady Jan Mazur  wspomniał m.in. o liczbie radnych w okresie tych 30 lat i podziękował im za współpracę. Burmistrz  Zbąszynka Wiesław Czyczerski podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój zbąszyneckiego samorządu, życząc aby w Gminie Zbąszynek, w dalszym ciągu: „para szła na tłoki, a nie w gwizdek”.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Sesja absolutoryjna 2020

Remont pomieszczeń poradni lekarskiej TOPMED

24 kwietnia zakończył się I etap remontu pomieszczeń nowej poradni lekarskiej TOPMED przy ulicy Długiej 1. Dwa pomieszczenia, gabinet lekarski oraz gabinet zabiegowy są już gotowe. Zostały położone nowe płytki na podłogach, wykonano nowe oświetlenie, założono klimatyzację oraz nowe wyposażenie sanitarne. Ściany zostały odmalowane. 27 kwietnia rozpoczyna się remont dwóch następnych pomieszczeń poradni TOPMED. Z powodu koronawirusa lekarze działają w formie teleporady, skutkiem czego jest możliwość szybszego zakończenia remontów.

Nowy wóz strażacki dla OSP Kręcko

20 kwietnia Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wraz ze strażakami z OSP Kręcko był w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie. Komendant PSP st. kpt. Mariusz Wójcik przekazał naszej jednostce ochotników średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR, który zastąpił wysłużony już 22 letni średni samochód gaśniczy marki DAF. Nowy samochód wyposażony jest przede wszystkim w zbiornik wody 2000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy 200 litrów, szybkie natarcie, 10 metrową wysuwaną drabinę, przenośny agregat prądotwórczy, pompę szlamową oraz podstawową armaturę strażacką.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 51 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego