Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Przekazanie wozu strażackiego dla OSP Rogoziniec

19 października br.  odbyło się uroczyste przekazanie jednego z osiemnastu samochodów ratowniczo - gaśniczych zakupionych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego.  Zakup wozu został sfinansowany w 85%  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.  Partnerami w projekcie jest 18 gmin z całego województwa, które zapewniły wkład finansowy do projektu w wysokości 15% wartości pojazdu. Wóz dla jednostki OSP Rogoziniec został zakupiony również dzięki zaangażowaniu Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Edwarda Fedko.W uroczystości udział wzięli m.in.  Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Edward Fedko, Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP Ryszard Dąbrowa, Członek Głównego Sądu Honorowego Leszek Cabel, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP Andrzej Brachmański, były Lubuski Komendant  PSP w Gorzowie Wlkp. Stanisław Węsierski, Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego Hubert Harasimowicz i Leszek Parandyk, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP w Gorzowie Wlkp. Janusz Drozd, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie Marcin Bohuszko,  Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji UM w Zielonej Górze Piotr Tykwiński,  Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski z małżonką, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur z małżonką,  Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego Andrzej Chromiński, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Zielonej Górze Waldemar Michałowski, Przewodniczący Związku Zawodowego Leśników Polskich RP Jarosław Szałata, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zbąszynku Wojciech Wittke, proboszcz parafii Chociszewo Ryszard Fido, Dyrektor ZSL W Rogozińcu Antoni Pawłowski, byli i obecni mieszkańcy Rogozińca, druhowie strażacy z gminnych jednostek OSP.
W trakcie uroczystości pośmiertnie Honorowym Medalem „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” uhonorowany został śp. prof. dr hab. Zbigniew Zaleski, były mieszkaniec Rogozińca,  który będąc Europosłem z dużym zaangażowaniem wspierał działania Zarządu Województwa Lubuskiego. Odznaczenie odebrała siostra śp. prof. Zbigniewa Pani Maria Zaleska. Końcowym akcentem uroczystości było pożegnanie starego, 48 letniego wozu bojowego marki MERCEDES, który przechodzi na zasłużoną emeryturę, ale nie kończy swojej misji. Zapewne będzie można go oglądać na wielu festynach, ale już na żółtych tablicach.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

42Galeria zdjęć: Przekazanie wozu strażackiego dla OSP Rogoziniec

  • 21-10-2019

ZACZAROWANA SZKATUŁKA – PREMIERA

W Niedziele, 20 października w sali widowiskowej odbyła się premiera autorskiej bajki pt. „Zaczarowana Szkatułka”. Salę wypełnili zaproszeni goście: rodzice, przyjaciele i znajomi aktorów oraz mieszkańcy, którzy wcześniej pobrali wejściówki w sekretariacie ZOK. Tuż po godzinie 14:00 rozpoczęło się przedstawienie. Aktorzy dali z siebie 200%, a gromkie brawa świadczyły tylko o tym, że bajka się podobała. Na zakończenie opiekun grupy, Malwina Kubicka wręczyła młodym artystom upominki oraz dyplomy „Małego Aktora”. W odpowiedzi , dzieci wraz z rodzicami ofiarowali wszystkim osobom zaangażowanym w spektakl - piękne kwiaty i słodkie upominki, w szczególności dziękując reżyserce i autorce bajki - Malwinie Kubickiej. Okolicznościowe , słodkie gadżety otrzymała także widownia.
 
czytaj dalej

Zakończenie Zbąszyneckiego Święta Seniora

Ćwiczenia Strażackie – katastrofa kolejowa w Zbąszynku

W dniach 16-17 października br. odbyły się ćwiczenia dla służb strażackich współdziałających podczas zdarzeń w zakresie masowej katastrofy kolejowej.Pierwszy dzień ćwiczeń to dzień teoretyczny, który odbył się na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku. Zaprezentowano i omówiono zakres współpracy służb oraz sposobu prowadzenia działań podczas zdarzeń z udziałem taboru kolejowego przez poszczególne służby. Jednym z punktów było przedstawienie analizy działań podczas katastrofy kolejowej w Szczekocinach z 2012 roku, zaprezentowane przez prelegentów z KW PSP w Katowicach, którzy jako pierwsi brali udział w zdarzeniu.Następnego dnia, na terenie bazy Kolei Wielkopolskich w Zbąszynku przeprowadzono ćwiczenia praktyczne. Założenia taktyczne były podzielone na dwie części. W pierwszej założono zderzenie szynobusa z dwoma samochodami osobowymi na przejeździe kolejowym, w wyniku którego było kilkadziesiąt osób poszkodowanych – wypadek masowy. Oprócz sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Ochrony Kolei wzięły udział nasze jednostki ochotniczych straży pożarnych z Dąbrówki Wielkopolskiej, Kosieczyna, Kręcka i Zbąszynka w ćwiczeniach wzięła udział Grupa Kolejowego Ratownictwa Technicznego, a także Strażacy z THW w ramach realizacji dwuletniego planu współpracy polsko-niemieckiej PSP-THW na lata 2018-2019 dla województw przygranicznych. W drugiej części ćwiczeń scenariusz zakładał uderzenie dwóch wagonów towarowych w budynek kolei, w którym znajdowały się trzy osoby poszkodowane. Konstrukcja budynku została naruszona, dlatego dostęp do poszkodowanych był utrudniony.Tego typu ćwiczenia, które bardzo realnie odzwierciedlały zdarzenie niewątpliwie są idealnym sposobem na doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych oraz współpracy
z różnego rodzaju służbami.W zajęciach teoretycznych i praktycznych między innymi wzięli udział: Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. – bryg. Patryk Maruszak, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Prezesi Spółek Kolei Wielkopolskich, Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie st. kpt. Mariusz Wójcik.Wszystkim uczestnikom ćwiczeń serdecznie dziękujemy. 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Akcja służb ratowniczych

Bałkańskie rytmy

W środę 16.10.2019r. Seniorzy z Dziennego Domu "Senior-Wigor" i Gminy Zbąszynek bawili się w sali wiejskiej w Kosieczynie. Wspólne biesiadowanie rozpoczął zespół "Tęcza" ze Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, następnie wystąpiła grupa śpiewacza "Dąbrowszczanka" i grupa "Akademia" śpiewając znane i lubiane utwory i przeboje. Gościnnie wystąpił zespół "Vitre Moi" z Bolesławca, który odtwarzał piękne bałkańskie melodie. Przy rytmach lokalnej muzyki i bałkańskim brzmieniu utworów bawili się wszyscy obecni.
czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

16 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie  Burmistrza Zbąszynka z wyróżnionymi nauczycielami  oraz osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą z Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczyli również:  Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur, dyrektorzy szkół i Kierownik Referatu Oświaty Barbara Stasik.  Burmistrz Wiesław Czyczerski podziękował wszystkim  nauczycielom, pedagogom, pracownikom oświaty za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.Wszystkim zaangażowanym w nauczanie i edukację życzył wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.W bieżącym roku nagrodzono następujące osoby:
Ewa Omelczuk – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku, Anna Szczesiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Ewa Spychała – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku, Izabela Michalak – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku, Elżbieta Krzywak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Monika Przybyła - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kosieczynie, Wioletta Wachowska-Hyszka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp., Magdalena Olender – nauczyciel Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku, Anna Kutzmann – nauczyciel Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, Ewa Löchert – pracownik Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp., Hieronim Muszyński - Prezes Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej w Zbąszynku, Krzysztof Olejniczak – Prezes Strefy Piłki Siatkowej, Marek Bonecki – trener Akademii Kolarskiej w Zbąszynku. Gratulujemy!
17 października w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury  dla swoich pań i pracowników Przedszkola wystąpiły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "Pod Muchomorkiem" w Zbąszynku, przygotowani przez Radę Rodziców. W koncercie uczestniczył również Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Przwodniczący Rady Jan Mazur.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Nagrody dla nauczycieli

10Galeria zdjęć: Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu w Zbąszynku

Śniadanie z seniorami

  15 października w ramach obchodów Zbąszyneckiego Święta Seniora w Dziennym Domu „Senior – Wigor”  odbyło się Śniadanie z Burmistrzem.W Śniadaniu oprócz Burmistrza Wiesława Czyczerskiego, uczestniczył również Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, Przewodniczący Rady Seniorów – Jan Mikuła, Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak, przedstawiciele środowisk i organizacji senioralnych działających na terenie Gminy Zbąszynek, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Rucioch oraz pracownik Urzędu Miejskiego Krzysztof Krzywak.Burmistrz Zbąszynka podsumował działalność organizacji senioralnych na terenie Gminy i współpracę z Urzędem Miejskim, omówił ważniejsze działania inwestycyjne na terenie Gminy.Pan Krzysztof Krzywak, na co dzień zajmujący się sprawami związanymi ze służbą zdrowia, podsumował działania podejmowane w ramach profilaktyki zdrowotnej na rzecz mieszkańców, udział mieszkańców  w bezpłatnych badaniach profilaktycznych oraz poruszył kwestie dotyczące zdrowia osób w wieku 60+. 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Śniadanie z seniorami

Spotkanie z mieszkańcami

15 października w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się cokwartalne spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami. Na wstępie Burmistrz Zbąszynka podsumował III kwartał 2019 roku, a przede wszystkim wykonane i planowane inwestycje: prace trwające przy budowie sieci ścieżek rowerowych,  modernizacji oczyszczalni ścieków, zaawansowanie prac  związanych z budową hali sportowej,  modernizację kotłowni gazowej w budynku bursy szkolnej przy ul. Kolejowej w Zbąszynku oraz remont  odcinka drogi gminnej od Technikum Leśnego w Rogozińcu. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur podsumował prace Rady w III kwartale 2019 roku oraz przedstawił plan pracy Rady na kolejny kwartał. W dalszej części spotkania pytania zadawali mieszkańcy. Dziękujemy zainteresowanym mieszkańcom za udział w spotkaniu, na kolejne zapraszamy w styczniu.
czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

Lekcja Obywatelska

2 października br. w CKZiU w Zbąszynku odbyła się Lekcja Obywatelska. Wydarzenie to zostało zorganizowane z okazji 15-lecia przynależności Polski do Unii Europejskiej. Udział w nim wzięli uczniowie z klas 2A, 2B i 3A, którzy na co dzień uczestniczą w zajęciach z rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie.W pierwszej części spotkania zostały przedstawione pozytywne skutki członkostwa Polski w UE. Następnie zaprezentowano filmy promocyjne ukazujące inwestycje na terenie Gminy Zbąszynek, które zostały dofinansowane z funduszy europejskich.Po krótkiej przerwie odbyła się druga część spotkania, czyli konferencja, w której udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Lubuskiego – pan Tadeusz Jędrzejczak, Radny Powiatu Świebodzińskiego – pan Marcin Minta, Burmistrz Zbąszynka – pan Wiesław Czyczerski oraz Dyrektor CKZiU – pani Ewa Omelczuk. Uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące przeznaczenia i pozyskiwania środków unijnych w naszej Gminie, powiecie i województwie, a także o plany dotyczące finansowania. Także uczestnicy konferencji skierowali kilka pytań w stronę uczniów.Lekcję Obywatelską przygotowali  nauczyciele: Robert Baksalary, Marcin Kumke i Ryszard Pietrzak.
Zapraszamy na stronę CKZiU.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Lekcja Obywatelska

1 2 3 4 5 6 ... 48 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego