Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie z dnia 19.01.2023 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie przypomina o obowiązku złożenia w terminie do 11.02.2023 r. oświadczeń znajdujących się w załącznikach poniżej.
Pełna treść komunikatu w załączeniu.

Załączniki

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań służących poprawie jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła) na terenie Gminy Zbąszynek w 2023 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań służących poprawie jakości powietrza polegających na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne, w tym na:
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompy ciepła.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 18 stycznia do 30 czerwca 2023 r.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku określająca zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej Gminy Zbąszynek lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Zbąszynek na dany rok. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – biuro
nr 3 lub pod numerem tel. 68 39 10 343

Załączniki

Informacja w sprawie zakupu węgla w Gminie Zbąszynek

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) Gmina Zbąszynek informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r
 
 
Poniżej komunikat oraz wniosek w sprawie zakupu węgla.
 

Uchwalono budżet Gminy Zbąszynek na 2023 rok

28 grudnia 2022 roku odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku. Była to ostatnia i jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni głosowali między innymi nad uchwałą dotyczącą budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok. Procedura przyjęcia uchwały budżetowej przebiegła w następujący sposób:
 1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbąszynek
  na 2023 rok wraz z informacją o sytuacji finansowej Gminy oraz prognozą zadłużenia;
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 3. odczytanie opinii Komisji Rady;
 4. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej;
 5. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami;
 6. dyskusja nad projektem budżetu;
 7. głosowanie nad uchwałą budżetową.
Rada Miejska w Zbąszynku przy obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/64/2022 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok.
Link: do uchwały:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Głosowanie

Gmina Zbąszynek liderem w rankingu!

14 grudnia w Słońsku odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w trakcie którego wręczono nagrody dla najlepszych lubuskich samorządów w Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego. Liderem w kategorii „Gminy Miejsko-Wiejskie” oraz Powiatu Świebodzińskiego została Gmina Zbąszynek. Statuetki i dyplomy okolicznościowe odebrał włodarz Gminy - Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.

Organizatorem Rankingu była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Patronat honorowy objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Ocenione zostały wszystkie gminy z województwa lubuskiego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Gmina Zbąszynek liderem w rankingu!

Waldemar Wolski - lekarz POZ, Zasłużony dla Gminy Zbąszynek przechodzi na emeryturę

28 listopada, w trakcie sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku miało miejsce okolicznościowe wydarzenie związane z przejściem na emeryturę Pana Waldemara Wolskiego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Zbąszynku. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej  Jan Mazur w krótkich przemówieniach podziękowali Panu Waldemarowi Wolskiemu za dotychczasową pracę i zaangażowanie w ochronę zdrowia wielu mieszkańców naszej gminy. Ponadto w uroczystości udział wzięli: Katarzyna Rucioch Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, delegacje Rady Seniorów oraz Dziennego Domu Senior-Wigor w Zbąszynku.
Przemówienie okolicznościowe przygotował i odczytał Krzysztof Krzywak Koordynator ds. służby zdrowia.

Poniżej treść przemówienia:
„(…) Pan Waldemar Wolski po ukończeniu w 1983 r. studiów medycznych na Akademii Medycznej we Wrocławiu otrzymał dyplom lekarza.
W 1987 r. otrzymał I stopień specjalizacji  i uzyskał tytuł „lekarz internista”.
W 1993 r. otrzymał II stopień specjalizacji i tytuł „lekarz specjalista medycyny ogólnej, a następnie w 2000 r. II stopień specjalizacji i  tytuł „specjalista medycyny rodzinnej”.
Pierwszą pracę rozpoczął w poradni lekarskiej  i szpitalu w Lubinie.
W 1986 r. przenosi się do Zbąszynka i podejmuje pracę w przychodni i szpitalu w Świebodzinie.
W latach 1991-1999 r. pełni funkcję kierownika Przychodni w Zbąszynku.
Od 1999 r. po ustawowym wprowadzeniu systemu ubezpieczeniowego i wprowadzeniu kas chorych rozpoczyna praktykę indywidualną lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Zbąszynku jako właściciel NZOZ „APEX” ZBĄSZYNEK.
W swojej karierze zawodowej odbył kilkadziesiąt szkoleń i konferencji medycznych. W celu uzyskania najlepszych efektów poprawy zdrowia swoich pacjentów ściśle współpracował ze specjalistami wielu dziedzin medycyny.
Jest osobą otwartą na wiedzę, ciągle doskonalący swój warsztat pracy. Życzliwie nastawiony na ludzi.
Na przestrzeni ostatnich 39 lat dał się poznać jako bardzo dobry lekarz. Sprawnie działał w gminnym systemie służby zdrowia.
W celu uzyskania najlepszych efektów poprawy zdrowia swoich pacjentów ściśle współpracował ze specjalistami wielu dziedzin medycyny.
Był współorganizatorem różnych działań prozdrowotnych, w tym m.in. projektu „Wspólnie Przeciw Białaczce” obejmującego rejestrację dawców szpiku kostnego.
W 2015 r. mając na uwadze zdrowie mieszkańców Gminy Zbąszynek podpisał deklarację współpracy partnerów medycznych i społecznych Gminy Zbąszynek  i Powiatu Świebodzińskiego w sprawie wspólnego działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia.
Swoją aktywnością prozdrowotną (gra w siatkówkę, w tenisa ziemnego, jeździ na rowerze i na nartach), promuje działania prozdrowotne i motywuje mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego i dbania o swoje zdrowie.
Podczas wieloletniej aktywności zawodowej pomógł wielu ludziom ratując ich zdrowie i życie. Przez swoją pracę i szerokie kontakty zawodowe aktywnie i skutecznie promuje dobre imię Gminy Zbąszynek. Zawsze wspierał działania  społeczne. 
W 2019 roku otrzymał przyznany przez Burmistrza Zbąszynka tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek”.
Wysiłek i trud Pana doktora Waldemara Wolskiego oraz praca jaką wykonał na rzecz mieszkańców Gminy Zbąszynek wzbudza nasz ogromny szacunek.

Dziękujemy Panu doktorowi za te 39 lat pracy w ochronie zdrowia, w obszarze, w którym trudno uzyskać zadowolenie oraz powszechną akceptację. Pan Waldemar Wolski dzielnie sobie z tym radził czego gratulujemy i za co bardzo dziękujemy".
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Uroczyste podziękowania

Burmistrz Zbąszynka otrzymał nagrodę im. N.Barlickiego

25 listopada w Krakowie, odbyła się Gala organizowana przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska, podczas której przyznano Nagrody Samorządowe  im. Norberta Barlickiego. Nagrodę w kategorii „Samorząd Miejski” otrzymał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Nagrodę przyznała Kapituła, która pracowała pod przewodnictwem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Laureatom nagrody wręczył Prezes Stowarzyszenia, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Nagroda Samorządowa Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska im. Norberta Barlickiego przyznawana jest wyróżniającym się działaczom samorządu terytorialnego oraz jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz samorządu terytorialnego oraz społeczności lokalnych.
Patronem Nagrody jest przedwojenny działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, Poseł na Sejm RP, minister i prezydent Łodzi Norbert Barlicki.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Gala Nagrody Samorządowej

Święto Kolejarzy

25 listopada obchodzimy święto kolejarzy i pracowników kolei. Z tej okazji w kościele parafialnym w Zbąszynku odbyła się uroczysta Msza św. w intencji kolejarzy, po której uczestnicy prowadzeni przez delegacje  pocztów sztandarowych przemaszerowali pod pomnik św. Katarzyny Aleksandryjskiej - patronki kolejarzy, przy Placu Dworcowym w Zbąszynku. Po wspólnej modlitwie pod przewodnictwem ks. Kanonika Jerzego Kordiaka złożono kwiaty pod pomnikiem dla uczczenia pamięci kolejarzy. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Zastępca Burmistrza Zbąszynka Jan Makarewicz oraz Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze Mariusz Olejniczak.

Wszystkim Kolejarzom oraz pracownikom przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym, w tym szczególnym dniu, życzymy przede wszystkim zdrowia, satysfakcji z wykonywania zawodu oraz bezpiecznych podróży.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Święto Kolejarzy

Zakończono realizację projektu dot. adaptacji akustycznej i wyposażenia sali tanecznej w ZOK

Zakończono realizację projektu pn. „Adaptacja akustyczna i wyposażenie tzw. sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury”.
Wartość projektu: 383 784,60 zł.
Dofinansowanie: 109 443,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Celem projektu był rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej oraz zwiększenie oferty kulturalnej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury.

W ramach projektu wykonano, m.in.:
- demontaż istniejącej okładziny sufitowej z blachy,
- likwidację plafonu z kulą świetlną,
- wykonanie sufitu podwieszanego z materiałów poprawiających właściwości akustyczne sali (sufit akustyczny),
- wymianę oświetlenia sufitowego,
- zakup oświetlenia scenicznego LED.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Sala taneczna ZOK

Katarzyna Rucioch - Społecznikiem Roku 2022!

21 listopada, podczas gali w Teatrze im. J.Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim rozstrzygnięto Konkurs Wojewody Lubuskiego „Społecznik Roku 2022”. Niezmiernie miło nam poinformować, że w kategorii: „Szczególne osiągnięcia w pomocy społecznej” wyróżnienie otrzymała Pani Katarzyna Rucioch – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku – za działania na rzecz mieszkańców Gminy Zbąszynek w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Serdecznie gratulujemy!
Więcej na: https://gazetalubuska.pl/poswiecaja-swoj-czas-i-energie-aby-pomagac-innym-lubuscy-spolecznicy-wyroznieni/ar/c14-17064183
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 65 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego