Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Kondolencje

Z żalem informujemy że 26 kwietnia 2021 r. zmarł Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, wybitny językoznawca, znakomity wykładowca i pasjonat nauki.
Rodzinie oraz najbliższym zmarłego składamy najszczersze kondolencje. Pamięć o Nim na zawsze pozostanie z nami.
Państwo Halina i Tadeusz Zgółkowie z Gminą Zbąszynek związani są od 2005 roku, m.in. poprzez systematyczny udział w organizowanych wydarzeniach oświatowych i kulturalnych, a także poprzez uczestnictwo i objęcie honorowym patronatem konkursu „Połam pióro”, organizowanego przez ówczesne I Gimnazjum w Zbąszynku. Swoją pracą i zaangażowaniem bardzo aktywnie i skutecznie promowali dobre imię Gminy Zbąszynek. 
czytaj dalej

Innowacyjny Samorząd 2021 – kreatywność w czasach pandemii

Miło nam poinformować, że  w dniu 15 kwietnia br. Gmina Zbąszynek otrzymała wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021 – kreatywność w czasach pandemii”. Łącznie do konkursu zgłoszono 396 projektów. Najważniejszymi kryteriami oceny były: nowatorstwo w skali kraju, rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań. Nasz projekt pt: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” został wyróżniony w kategorii gmin miejsko-wiejskich, wśród 83 projektów zgłoszonych do konkursu w tej kategorii.
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz GovTech Polska. Partnerem strategicznym była spółka PGNiG.
czytaj dalej

Mur, ale historia Wojska Polskiego

Mural w twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.
 
Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
czytaj dalej

81. rocznica pierwszej masowej deportacji na Sybir

10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której  do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi. W czasie transportu ludzie umierali z zimna, głodu i wyczerpania. Tylko nielicznym udało się powrócić do kraju.
10 lutego przypadła 81. rocznica pierwszej masowej deportacji. Tego samego dnia przy pomniku na Placu Dworcowym w Zbąszynku spotkali się przedstawiciele samorządu, m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur oraz członkowie Świebodzińskiego Związku Kresowian - Koło Terenowe Kosieczyn. W uroczystości uczestniczył również poczet sztandarowy Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku, Ks. Kan. Jerzy Kordiak  a także delegacja seniorów z Dziennego Domu „Senior-Wigor”. Burmistrz Zbąszynka przypomniał tragedię Polaków deportowanych w głąb ZSRR, ogrom ich cierpień i nieludzkiego traktowania. Podkreślił, że zostali wywiezieni przez Rosjan tylko dlatego, że byli Polakami. Podziękował również za uczestnictwo w tej ważnej uroczystości. Modlitwę za zmarłych odmówił  Ks. Kan. Jerzy Kordiak. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem poświęconym pamięci pomordowanym mieszkańcom Kresów.
Mając na uwadze obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii, uroczystość odbyła się przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: 81. rocznica deportacji na Sybir

OPŁATA TARGOWA

Urząd Miejski w Zbąszynku informuje, że na terenie Gminy Zbąszynek
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej.
Opłata rezerwacyjna za jedno stanowisko handlowe na Targowisku Miejskim
w Zbąszynku obowiązuje w kwocie 1,00 zł brutto.
Podstawa prawna: art. 1 pkt 38) ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255)
czytaj dalej

Dopłata do czynszu dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19

Z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
 
Oznacza to, że od 5 stycznia do 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Wnioskodawcy muszą spełniać warunki przyznania dodatku mieszkaniowego. Komplet dokumentów potrzebnych do uzyskania dopłaty do czynszu można pobrać w tutejszym Urzędzie Miejskim. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w biurze nr 18 lub pod nr telefonu 68 38 49 140 wew. 34.
Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom posiadającym własne mieszkanie).
czytaj dalej

Świąteczne ozdabianie miasta

Zbąszynek na święta Bożego Narodzenia przystraja się co roku. Na ulicach miasta oraz posesjach mieszkańców można podziwiać piękne ozdoby świąteczne. Przyjętym już od kilku lat zwyczajem choinka zdobiąca rondo im. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Patronki Kolejarzy, została udekorowana przez przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Ozdabianie miasta 2020

Nowy samochód specjalny dla Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie

W październiku br. Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie zrealizowała zadanie pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu specjalnego do celów operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem do określania stref skażeń chemiczno-ekologicznych”.
Realizowane zadanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Zbąszynek, z budżetu Starostwa Powiatowego w Świebodzinie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Nowy samochód operacyjny dla PSP

Nowy samochód strażacki

11 grudnia 2020 r. w firmie BOCAR, w miejscowości Korwinów, Komendant Gminny OSP Leszek Parandyk, Prezes Zarządu OSP Dąbrówka Wlkp. dh. Bernard Ratajczak, druhowie OSP Dąbrówka Wlkp. Przemysław Mania oraz Krzysztof Patrzała dokonali odbioru nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo 430. W godzinach wieczornych druhowie OSP Dąbrówka Wlkp. oraz osoby zainteresowane wydarzeniem oficjalnie przywitały samochód strażacki przed remizą strażacką w Dąbrówce Wlkp. Nowy samochód wyposażony jest w kabinę 3-osobową, zbiorniki o łącznej pojemności 9200 l środków gaśniczych, szybkie natarcie o długości 60 m, autopompę o ciśnieniu do 8 barów. Nowy samochód sfinansowany został ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz ze środków własnych gminy.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Nowy wóz dla OSP Dąbrówka Wlkp

Przekazanie Samochodu Strażackiego Sąsiedniej Gminie

9 grudnia 2020 r. OSP w Dąbrówce Wlkp. przekazała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes dla jednostki OSP Lutol Suchy z sąsiedniej Gminy Trzciel. W przekazaniu uczestniczyli przedstawiciele powyższych jednostek OSP oraz gmin, Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL dh. Edward Fedko, Komendanci Gminni Ochrony Przeciwpożarowej. Przekazany samochód jest w pełni sprawny, dysponuje 6 tysiącami litrów środka gaśniczego oraz wyposażony jest w działko wodne.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Przekazanie wozu do Gminy Trzciel

1 2 3 4 5 6 ... 55 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego