Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej 2021

19 października w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie  Burmistrza Zbąszynka z wyróżnionymi nauczycielami  oraz osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą z Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy szkół.  Burmistrz Wiesław Czyczerski podziękował wszystkim nauczycielom, pedagogom, pracownikom oświaty za ich wychowawczy i dydaktyczny trud oraz za pracę w tak trudnym czasie, jakim jest pandemia.
Wszystkim zaangażowanym w nauczanie i edukację życzył wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.
W bieżącym roku nagrodzono następujące osoby: Pan Mariusz Król – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II, Pan Edward Utrata – nauczyciel Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp., Pani Maria Lorenc – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie, Pani Beata Bok – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku, Magdalena Prządka – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku, Pani Anna Matysiak nauczyciel Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem”, Pani Aleksandra Kratowicz – Wiśniewska – nauczyciel Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, Pan Sławomir Matysik – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie, Pan Marcin Minta – kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku oraz Pani Joanna Kawczyńska – Podharcmistrzyni Związku Drużyn Zbąszynek. Gratulujemy!
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Dzień Edukacji Narodowej 2021

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Burmistrz Zbąszynka zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.
Celem konkursu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.
Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną,
w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:
 1. Dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
 2. Dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) Pani/Pana, który pracował niegdyś
  w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał
  w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
 3. Dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku
  (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych
  (np. w ramach projektów Cyfrowa Szkoła, Cyfrowa Szkoła +) lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Informacje dodatkowe:
 1. Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.
 2. Dokumenty należy składać kompletne, łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz poświadczeniem potwierdzającym fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR.
 3. W przypadku otrzymania sprzętu komputerowego opiekun prawny lub uczeń, który osiągnął pełnoletność mają obowiązek poddania się monitorowaniu utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu i zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie i miejscu wskazanym przez Urząd Miejski w Zbąszynku.
 4. Rodzic/opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania.
 5. Program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych.
 6. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu.
Oświadczenia należy składać w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Zbąszynku, ul. Rynek 1, 66-200 Zbąszynek  do dnia 29 października 2021 r. do godziny 14.00
Załączniki:
 1. Deklaracja uczestnictwa.
 2. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia).
*o wyborze wniosków decyduje data złożenia wniosku

Załączniki

Gmina Zbąszynek charytatywnie!

40 - letni wóz strażacki marki DAF należał do jednostki OSP Kręcko w Gminie Zbąszynek. Burmistrz Zbąszynka zadecydował o przekazaniu go w celu charytatywnym na rzecz Mai Tomczak ze Zbąszynia.
Samochód ten ma zostać zlicytowany w aukcji charytatywnej przygotowanej przez Fundację „Po Pierwsze”. W oficjalnym przekazaniu wozu na ręce fundacji uczestniczyli Sekretarz Gminy Jan Makarewicz oraz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Leszek Parandyk. Z ramienia fundacji na przekazaniu pojawiła się przede wszystkim Prezes Zarządu fundacji Beata Piętka oraz Michał Wiśniewski, który współpracuje z fundacją w wielu działaniach charytatywnych, oraz będzie promował licytację wozu. Mamy nadzieję, że licytacja samochodu strażackiego choć trochę przyczyni się do zebrania wymaganej kwoty.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Gmina Zbąszynek charytatywnie

Przekazanie wozu strażackiego dla szkoły średniej

15 września 2021 roku odbyło się oficjalne przekazanie wozu strażackiego Mercedes Benz będącego w użytkowaniu OSP Kręcko. Przekazania dokonali Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Zbąszynku Leszek Parandyk. Samochód strażacki został przekazany dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Mamy nadzieję, że przekazany pojazd i sprzęt w znacznym stopniu podniesie jakość kształcenia klas strażackich.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Przekazanie wozu strażackiego Mercedes

Targi EKO-LAS

2-4 września w miejscowości Mostki w powiecie Świebodzińskim po raz kolejny tysiące profesjonalistów z branży leśnej spotkało się na największym wydarzeniu poświęconym tej branży w tej części Europy. Formuła targów, obejmująca demonstracje maszyn pracujących w prawdziwym terenie, przyciąga tłumy zwiedzających i czyni imprezę doskonałym miejscem do prezentacji oferty produktów i usług.
Na targach miał okazję zademonstrować się także Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu znajdujący się na terenie Gminy Zbąszynek.
Targi EKO-LAS to:
- prezentacje maszyn leśnych i urządzeń dla leśnictwa
- szeroka oferta usług dla leśnictwa i przemysłu drzewnego
- setki profesjonalistów z branży leśnictwa, obrotu i przetwórstwa drewna
- reprezentanci władz lokalnych oraz leśnictw, nadleśnictw oraz Dyrekcji Lasów Państwowych
- spotkania, debaty oraz dyskusje branżowe
- pokazy maszyn przy pracy na poligonie leśnym
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Targi EKO-LAS

55 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

27-29 sierpnia 2021 r. odbył się 55. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Głównym założeniem festiwalu była ochrona tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowania i śpiewania. Tradycyjny ludowy charakter śpiewu i muzykowania jest cenną częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którą trzeba szanować i promować wśród młodego pokolenia. Reprezentanci z Gminy Zbąszynek wzięli udział w kategorii „Mistrz i uczeń śpiewaczy”. Nasza gmina była godnie reprezentowana przez Huberta Wittke, Habibę Awad oraz ich „mistrza” Wojciecha Wittke z Dąbrówki Wielkopolskiej.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego Zbąszynek-Peitz 2021

W dniach 31 lipca i 1 sierpnia na hali sportowej w Zbąszynku odbył się Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego Zbąszynek-Peitz 2021.
Turniej rozpoczął Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski od powitania uczestników, w tym gości z zagranicy. Część oficjalną turnieju zwieńczyło wspólne zdjęcie wszystkich uczestników. 
Pierwszego dnia turnieju odbyły się rozgrywki indywidualne, w których udział wzięło 30 zawodników, 15 z Niemiec i 15 z Gminy Zbąszynek. Po całodziennych zmaganiach ok. godz. 18:00 oficjalnie zakończono rozgrywki indywidualne i wyłoniono zwycięzców. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcia oraz dyplomy „za udział”, dodatkowo pierwsza trójka otrzymała puchary.
Klasyfikacja końcowa turnieju indywidualnego:
1. miejsce – Henryk Zduński
2. miejsce – Maciej Matuszewski
3. miejsce – Baumheier Toni      
 
Klasyfikacja kobiet turnieju indywidualnego:
1. miejsce – Kleinert, Jolie
2. miejsce – Kleinert, Joelle Ly
3. miejsce – Jadwiga Drzymała
Pierwszy dzień zakończył się wspólną kolacją oraz podsumowaniem z przebiegu zawodów.
 
1 sierpnia br. odbyły się rozgrywki deblowe w parach Polsko-Niemieckich, po kilkugodzinnej rywalizacji wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy i puchary.
Klasyfikacja końcowa turnieju deblowego:
1. miejsce: Henryk Zduński, Quandt Thomas       
2. miejsce: Zdzisław Krakowian, Kleinert Kamdisch
3. miejsce: Władysław Buczny, Friedow Jörg       

Dziękujemy naszym partnerom z Niemiec za przybycie, za wspólną sportową rywalizację oraz za dobrą przyjacielską atmosferę,  wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników.
Celem organizowanych zawodów jest m.in. popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny dla wszystkich i w każdym wieku. Najstarszy zawodnik turnieju miał 77 lat, a najmłodsza uczestniczka 8 lat. Zapraszamy i zachęcamy mieszkańców Gminy Zbąszynek do gry w tenisa stołowego. Turniej odbył się dzięki dofinansowaniu z Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" oraz dzięki organizacji ze strony Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

23Galeria zdjęć: Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego Zbąszynek-Peitz

Półkolonie letnie w Zbąszyniu

Zakończył się pierwszy turnus półkolonii letnich, w którym uczestniczyło 253 dzieci z gmin: Zbąszynek, Zbąszyń, Nowy Tomyśl i Opalenica.
Aktualnie na plaży miejskiej „Łazienki” trwa drugi turnus, w którym uczestniczy 180 dzieci.
Jest to kolejna półkolonia letnia w której Gmina Zbąszynek współpracuje z Gminą Zbąszyń. Półkolonia cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci które korzystają z wielu atrakcji m.in.: z dmuchanych zamków, pływania łodzią oraz seansów w Kinie za Rogiem „Obra”.
Jednym z punktów programu jest zabawa w pianie przygotowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbąszyniu a na pożegnanie ognisko i pieczenie kiełbasek.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Półkolonia letnia w Zbąszyniu

78. Rocznica Krwawej Niedzieli

11 lipca minęło 78 lat od tzw. Krwawej Niedzieli podczas rzezi wołyńskiej. Była to kulminacja masowych zabójstw Polaków dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. W sumie w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków. Wydarzenia te przeszły do historii jako Zbrodnia Wołyńska.
9 lipca Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski,  Sekretarz Gminy Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, przedstawiciele Świebodzińskiego Związku Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn, harcerze, seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” oraz mieszkańcy Zbąszynka oddali hołd ofiarom, składając kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem przy Placu Dworcowym w Zbąszynku, poświęconym pomordowanym mieszkańcom Kresów. Modlitwę za poległych odmówił Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: 78. Rocznica Krwawej Niedzieli

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Więcej informacji w załącznikach.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 57 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego