Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

81. Rocznica Krwawej Niedzieli

11 lipca minęło 81 lat od tzw. Krwawej Niedzieli podczas rzezi wołyńskiej. Była to kulminacja masowych zabójstw Polaków dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. W sumie w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków. Tego dnia modlimy się za zamordowanych, z których tak wielu leży wciąż w nieodkrytych dołach śmierci, przypominamy tysiące nieistniejących dziś polskich wsi, osad i kresowych chutorów, spalone i obrabowane świątynie, zdewastowane polskie cmentarze.
 
11 lipca Sekretarz Gminy Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Budych, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Jan Mazur, Radni Powiatowi Marcin Minta oraz Andrzej Chromiński, przedstawiciele Świebodzińskiego Związku Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn, harcerze, seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” oraz mieszkańcy Zbąszynka a także przedstawiciele partnerskiej Gminy Zbąszyń oddali hołd ofiarom, składając kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem przy Placu Dworcowym w Zbąszynku, poświęconym pomordowanym mieszkańcom Kresów. Modlitwę za poległych odmówił Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

23Galeria zdjęć: 81. Rocznica Krwawej Niedzieli

Spotkanie z Sołtysami Gminy Zbąszynek

W dniach od 18 do 26 czerwca na terenie Gminy Zbąszynek odbyły się wybory sołeckie. Zwołane przez Burmistrza Zbąszynka zebrania wiejskie wybrały sołtysów i rady sołeckie w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy.
Poniżej przedstawiamy sołtysów oraz składy rad sołeckich w poszczególnych sołectwach:

Sołectwo Kręcko - sołtys Karolina Gajos.
Rada Sołecka: Barbara Dzioch, Izabela Furman, Krystian Kumke, Paweł Szczanowicz.

Sołectwo Kosieczyn – sołtys Maria Dobry.
Rada Sołecka: Zbigniew Hanysz, Paweł Kamyszek, Maciej Różycki.

Sołectwo Rogoziniec: sołtys Grażyna Znamirowska-Szwarc.
Rada Sołecka: Agnieszka Bimek, Natalia Dec, Robert, Grzyb, Andrzej Kosiński, Wioleta Łotecka.

Sołectwo Dąbrówka Wielkopolska - sołtys Piotr Kociołek.
Rada Sołecka: Paweł Ginter, Bożena Jędrzejczak, Anna Łakoma, Leszek Parandyk, Marek Pych.

Sołectwo Chlastawa - sołtys Marek Michajłów.
Rada Sołecka: Dagmara Czyczerska, Andrzej Krawczyk, Anna Szarańska.

8 lipca, nowo wybrani sołtysi spotkali się w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku z Burmistrzem Wiesławem Czyczerskim, pracownikami tut. Urzędu oraz Dyrektorem ZOK i Kierownikiem OSiR. Spotkanie było okazją do symbolicznego rozpoczęcia nowej kadencji sołtysów i rad sołeckich, a także okazją do omówienia spraw organizacyjnych dot. funkcjonowania sołectw w Gminie Zbąszynek. 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Spotkanie z Sołtysami Gminy Zbąszynek

Wojewoda Lubuski i Członek Zarządu Województwa Lubuskiego w Zbąszynku

26 czerwca z roboczą wizytą przyjechał do Zbąszynka Wojewoda Lubuski Marek Cebula, któremu towarzyszyli Pełnomocnik Wojewody mec. Robert Kornalewicz oraz Dyrektor Gabinetu Wojewody Sławomir Pawlak. W trakcie wizyty Wojewoda odwiedził Dzienny Dom "Senior-Wigor" i Mieszkania Wspomagane w Zbąszynku, halę sportową, a także wspólnie z Burmistrzem Zbąszynka Wiesławem Czyczerskim i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazurem dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi z okazji zakończenia remontu lokomotywy – pomnika, symbolu kolejarskiej historii Zbąszynka. Następnego dnia, 27 czerwca, gościliśmy w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja, który odwiedził Przychodnię przy ul. Długiej w Zbąszynku, w tym m.in. świeżo wyremontowany gabinet stomatologiczno-ginekologiczny.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Wojewoda Lubuski i Członek Zarządu Województwa Lubuskiego w Zbąszynku

Absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 rok

24 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku, w której programie była m.in.: debata nad Raportem o stanie Gminy, udzielenie Burmistrzowi Zbąszynka wotum zaufania oraz udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok. Po zakończeniu debaty nad Raportem, radni jednogłośne podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Zbąszynka.
Udzielenie absolutorium poprzedziło odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej, dotyczącej wykonania budżetu za 2023 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok oraz uchwałę w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka.
Poparcie radnych świadczy o ich zaufaniu do działań Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego oraz o jego skuteczności w zarządzaniu Gminą Zbąszynek.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Sesja absolutoryjna

Mirosława Łuciów-Stawicka - lekarz POZ przechodzi na emeryturę

24 czerwca, w trakcie sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku miało miejsce okolicznościowe wydarzenie związane z przejściem na emeryturę Pani Mirosławy Łuciów - Stawickiej, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Zbąszynku. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur podziękowali Pani Mirosławie za dotychczasową pracę i zaangażowanie w ochronę zdrowia wielu mieszkańców Gminy Zbąszynek. Przemówienie okolicznościowe przygotował i odczytał Krzysztof Krzywak Koordynator ds. służby zdrowia.

Poniżej treść przemówienia:

„Pani Mirosława Łuciów - Stawicka po ukończeniu studiów medycznych na Akademii Medycznej we Wrocławiu otrzymała dyplom lekarza.

Pierwszą pracę rozpoczęła w poradni lekarskiej  w Gorzowie Wlkp. Był to okres bardzo wzmożonej i wytężonej pracy lekarskiej ze względu na duże populacje ludności. Wykonywała w tym okresie różne zadania medyczne. Była także lekarzem świadczącym usługi medyczne w karetce Pogotowia Ratunkowego.

Potem przez kilka lat był Międzyrzecz.

Z chwilą, kiedy zwolniło się miejsce w naszym ośrodku zdrowia przeniosła się do Zbąszynka i podjęła pracę w przychodni jako lekarz pediatra.

Od 1999 r. po ustawowym wprowadzeniu systemu ubezpieczeniowego i wprowadzeniu kas chorych rozpoczęła praktykę indywidualną lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Zbąszynku jako właściciel NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego.

W swojej karierze zawodowej odbyła kilkadziesiąt szkoleń i konferencji medycznych. W celu uzyskania najlepszych efektów poprawy zdrowia swoich pacjentów ściśle współpracowała ze specjalistami wielu dziedzin medycyny.

Na przestrzeni ponad 30 lat dała się poznać jako bardzo dobry lekarz. Sprawnie działała w gminnym systemie służby zdrowia.

Podczas wieloletniej aktywności zawodowej pomogła wielu ludziom ratując ich zdrowie i życie. Przez swoją pracę i szerokie kontakty zawodowe aktywnie i skutecznie promuje dobre imię Gminy Zbąszynek. 

Jest osobą wrażliwą na ludzkie problemy. Zawsze zajmuje konkretne stanowisko w zakresie systemu ochrony zdrowia, ochrony środowiska czy w sprawach społecznych.

Wysiłek i trud Pani doktor Mirosławy Łuciów - Stawickiej oraz praca jaką wykonała na rzecz mieszkańców Gminy Zbąszynek wzbudza szacunek.

Spotykając panią doktor można stwierdzić, że jest w niej artystyczna dusza, co wyraża się w jej niebanalnym stylu ubierania oraz chęci poznawania świata.

Dziękujemy Pani doktor za lata pracy na trudnej niwie, bo ochrona zdrowia jest jednym z frontowych odcinków, gdzie trudno uzyskać zadowolenie oraz powszechną akceptację. Pani Mirosława Łuciów - Stawicka dzielnie sobie z tym radziła czego gratulujemy i za co bardzo dziękujemy.

Liczymy, że po wypoczynku, oczywiście w innym wymiarze zawodowym, pacjenci nadal będą mogli korzystać z wiedzy, kompetencji i doświadczenia Pani doktor w naszej przychodni”.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Mirosława Łuciów-Stawicka - lekarz POZ przechodzi na emeryturę

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Terytorialnego partnerstwa gmin „Razem dla wspólnego rozwoju”

Samorządy skupione w porozumieniu międzygminnym: Trzciel, Pszczew, Przytoczna, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła „Razem dla wspólnego rozwoju” zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Terytorialnego  do 2030r.
Konsultacje odbędą się w dniu 28.06.2024 o godzinie 12.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.

W załączeniu - Strategia partnerstwa gmin „Razem dla wspólnego rozwoju”

Załączniki

"Przebudowa z rozbudową budynku Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury - wykonanie projektu budowlanego”

03.06.2024 r. Gmina Zbąszynek otrzymała od Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w Warszawie podpisaną umowę o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa z rozbudową budynku Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury - wykonanie projektu budowlanego”. W dniu dzisiejszym (05.06.2024 r.) zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu wybór wykonawcy.
W ramach zadania zostanie wykonany szczegółowy projekt budowlany dot. starej części budynku ZOK, co w rezultacie pozwoli na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.  Planowane działania pozwolą w przyszłości na  poprawę stanu technicznego obiektu, poprawę efektywności energetycznej jego funkcjonowania oraz dostosowaniu go do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych.
Wartość projektu: 280.000,00zł (bez VAT)
Dofinansowanie: 224.000,00zł (80%)  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji: 2024-2025
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: ZOK - wizualizacja

Gminne Obchody Dnia Strażaka

11 maja był dniem „Gminnych Obchodów Dnia Strażaka”, organizacja święta spoczęła na barkach strażaków z OSP Dąbrówka Wlkp. Przemarsz pododdziałów strażackich do Kościoła Parafialnego w Dąbrówce Wielkopolskiej na mszę z okazji strażaków ochotników rozpoczął uroczystość. Po mszy uczestnicy uroczystości przemieścili się na teren obiektów sportowych gdzie rozpoczęła się uroczysta zbiórka oraz przemówienia zaproszonych gości. Mieliśmy przyjemność gościć nadbrygadiera Janusza Drozdę Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego, brygadiera Marcina Bohuszko Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie, Pana Jana Mazura długoletniego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku, Druha Wiesława Czyczerskiego Burmistrza Zbąszynka i wielu sympatyków strażactwa. Uroczystości odbyły się w bardzo sympatycznym koleżeńskim klimacie przy udziale licznej ilości strażaków ochotników i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Zbąszynek. Zabawa była przednia, dzieci i młodzież korzystali z darmowych dmuchańców, muzykę zapewnił DJ, obsługę cateringową zapewniali strażacy z OSP Dąbrówka Wlkp. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Gminne Obchody Dnia Strażaka

Wręczenie Złotych Odznak za zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego

W piątek 10 maja miało miejsce okolicznościowe spotkanie z Prezesem Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Panem Ryszardem Kulczyckim. W spotkaniu udział wziął również Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Okazją do spotkania było wręczenie Złotych Odznak za zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Wyróżnione osoby to: Henryk Zduński, Marek Löchert i Jan Makarewicz. Odznaki wręczone zostały z okazji 100-lecia istnienia klubu sportowego „Sokół” Dąbrówka Wielkopolska. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Wręczenie Złotych Odznak za zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego

I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku

6 maja odbyła się pierwsza sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Zbąszynku. Nowo wybrani radni otrzymali od Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia potwierdzające zdobycie mandatu radnego. Niezbędnym warunkiem do formalnego objęcia mandatu było też złożenie ślubowania. W następnym punkcie obrad odbyły się wybory nowego Przewodniczącego Rady, którym został p. Andrzej Budych oraz Wiceprzewodniczącego Rady, którym został dotychczasowy wieloletni Przewodniczący p. Jan Mazur. Kolejnym punktem sesji było wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Zbąszynka p. Wiesławowi Czyczerskiemu, który następnie złożył wymagane przepisami ślubowanie.  Można stwierdzić, że organ uchwałodawczy i wykonawczy zbąszyneckiego samorządu formalnie rozpoczęły swoją pracę. Przed nami kolejna sesja Rady, która odbędzie się już 16 maja. W programie będzie m.in. powołanie komisji stałych Rady Miejskiej.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do obserwowania działalności radnych i Burmistrza, jak też i do aktywnego udziału w pracach na rzecz dalszego rozwoju Gminy Zbąszynek. Jak to zwykle stwierdza p. Burmistrz: „Żeby para szła na tłoki, a nie w gwizdek”.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

31Galeria zdjęć: I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej

1 2 3 4 5 6 ... 71 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego