Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Uznanie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego, Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego przyznał medale okolicznościowe pracownikom samorządowym za pracę na rzecz lubuskich samorządów. W Gminie Zbąszynek medale otrzymali: Jan Makarewicz Sekretarz Gminy Zbąszynek oraz Gabriela Budniak Z-ca Kierownika Referatu Ogólno-Administracyjnego, wieloletni pracownicy Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Uroczystość wręczenia odznaczeń miała miejsce 19 listopada 2020 roku. W imieniu Prezesa Zrzeszenia odznaczenia wręczył Burmistrz Zbąszynka – Wiesław Czyczerski.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Uznanie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

11 Listopada

11 listopada obchodziliśmy 102. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mając na uwadze obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii, w tym roku nie odbył się przemarsz ulicami miasta. Oddając hołd walczącym o niepodległość, przedstawiciele władz samorządowych z Gminy Zbąszynek, na czele z Burmistrzem Wiesławem Czyczerskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazurem, złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Chrystusa Króla na Skwerze Niepodległości w Zbąszynku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: 102. Rocznica Odzyskania Niepodległości 2020

"Wyścig po piłki"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Zbąszynek, poprzez aktywny udział w spisie rolnym, uzyskała drugie miejsce w konkursie „Wyścig po piłki”.
Zachęcając do udziału w samospisie, w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze organizuje szereg konkursów.  Jednym z nich był wrześniowy konkurs pn: „Wyścig po piłki”. Zgodnie z regulaminem konkursu, wyłoniono gminy o największej liczbie gospodarstw, które dokonały samospisu internetowego. Nagrodami w konkursie były zestawy piłek do piłki nożnej (10 szt.), siatkówki (10 szt.) oraz koszykówki (10 szt.). Nagrody przeznaczone były dla szkół zlokalizowanych na terenie zwycięskich gmin. W Gminie Zbąszynek nagrody otrzymała Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp., ze względu na największą liczbę rolników z Dąbrówki Wlkp. oraz z Rogozińca, którzy dokonali samospisu.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Wyścig po piłki

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek w 2021 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, pokój nr 7.
Zarządzenie Burmistrza Zbąszynka określające zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania (linki pod ogłoszeniem) lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – pokój nr 7
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, odbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wymiany pokrycia dachowego.
Wysokość dofinansowania wynosić będzie 40% kosztów zadania, pozostałe 60% kosztów pokrywane będą przez posiadacza wyrobów azbestowych.
Zadanie będzie realizowane w oparciu dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W przypadku nie uzyskania przez Gminę Zbąszynek dotacji z WFOŚiGW nabór wniosków zostanie unieważniony.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – pokój
nr 7 lub pod numerem tel. 68 38 49 140 wew. 43
czytaj dalej

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zbąszynek w 2020 r.

 
Zakończyła się  realizacja zadania dotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek". W ramach zadania zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 670,0 m2 płyt azbestowych o wadze 9,715 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 354,0 m2 płyt azbestowych o wadze 5,133 Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono 14,848 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 6 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 8 posesji odebrano już zdemontowany azbest. Całkowity koszt zadania brutto wyniósł 10 862,72 zł z czego dofinansowanie wyniosło 4 023,22 zł.
czytaj dalej

Śp. Pan Zdzisław Nowacki

Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że 02.11.2020 r. zmarł pierwszy i wieloletni Naczelnik Miasta i Gminy Zbąszynek i Burmistrz Zbąszynka, wybitny samorządowiec, „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” -  Pan Zdzisław Nowacki.
04.11.2020 delegacja Urzędu Miejskiego w Zbąszynku z Burmistrzem Zbąszynka i Przewodniczącym Rady Miejskiej na czele wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych składając hołd w ostatniej drodze śp. Zdzisława Nowackiego.
Zdzisław Nowacki urodził się w 1939 roku. W 1970 roku ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytuł magistra prawa. W 1970 roku zostaje przeniesiony z Międzyrzecza do pracy w Oddziale Trakcji PKP w Zbąszynku. Od dnia 1 stycznia 1973 roku zostaje mianowany Naczelnikiem Miasta i Gminy Zbąszynek (w latach 1974-75 pełnił funkcję naczelnika Miasta i Gminy Międzyrzecz). Funkcję Naczelnika pełnił do 30 czerwca 1990 roku. Od dnia 1 lutego 1991 roku do 1 lipca 1994 pełnił funkcję Burmistrza Zbąszynka. Od dnia 1 września 1994 r. do 2 lipca 2004 r. (przejście na emeryturę) zajmował stanowisko Sekretarza Gminy Zbąszynek i Zastępcy Burmistrza Zbąszynka.
Na przestrzeni kilku dziesięcioleci swojej pracy w Zbąszynku zrealizował wiele ważnych inwestycji, które do dziś służą mieszkańcom naszej gminy, do niewątpliwych zasług należy zaliczyć: budowę szkoły podstawowej przy ul. Sportowej, budowę mieszkań dla nauczycieli przy ul. Krótkiej, budowę mieszkań dla lekarzy przy ul. Chrobrego, budowę ośrodka zdrowia przy ul. Długiej, budowę „Szkoły Rodła” w Dąbrówce Wlkp., budowę sieci gazowej i telefonicznej na terenie całej gminy. To tylko nieliczne inwestycje zrealizowane w trakcie wieloletniej pracy. Dzięki zaangażowaniu Pana Zdzisława Nowackiego Zbąszynek rozwijał się dynamicznie, pomimo trudnych czasów, w których przyszło mu pracować. Za zawodową aktywność i osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany. Człowiek z zewnątrz, jak prawie wszyscy mieszkańcy Zbąszynka, pracował dla dobra i rozwoju naszej gminy od 1970 do 2004 roku, kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Dorobek Zdzisława Nowackiego wzbudza nasz ogromny szacunek za pracę jaką wykonał w czasie swojej aktywności zawodowej. Skutecznie promował dobre imię Gminy Zbąszynek poza jej granicami. Był inicjatorem podpisania partnerstwa między gminami Zbąszynek i Bedum (Holandia). W 2012 roku zarządzeniem Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” 

Dzień Edukacji Narodowej 2020 w Zbąszynku

21 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie  Burmistrza Zbąszynka z wyróżnionymi nauczycielami  oraz osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą z Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczyli również:  Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur oraz dyrektorzy szkół.  Burmistrz Wiesław Czyczerski podziękował wszystkim  nauczycielom, pedagogom, pracownikom oświaty za ich wychowawczy i dydaktyczny trud oraz za pracę w tak trudnym czasie, jakim jest pandemia. Wszystkim zaangażowanym w nauczanie i edukację życzył wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym. W bieżącym roku nagrodzono następujące osoby:
mgr Ewa Springer – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II, mgr inż. Magdalena Krajkowska – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II, mgr Eugeniusz Trochanowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp., mgr Karol Prządka – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie, mgr Ewa Heyduk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie, Pani Renata Nowica nauczyciel Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” oraz Pani Krystyna Leoszko – animator grupy dziecięcej w Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca w Dąbrówce Wielkopolskiej. Gratulujemy!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: DEN 2020

Spotkanie z mieszkańcami

20 października o godzinie 18:00 Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oczekiwali na cokwartalne spotkanie z mieszkańcami. Niestety nie było zainteresowania spotkaniem ze strony mieszkańców. Podejrzewamy, że mogło być to spowodowane pandemią COVID-19. Dlatego też wychodząc naprzeciw mieszkańcom, informujemy, że kolejne spotkanie z mieszkańcami najprawdopodobniej odbędzie się w sposób zdalny. Zachęcamy do obserwacji naszego profilu na portalu Facebook, na którym przedstawimy szczegóły, bliżej terminu spotkania. Oprócz spotkań z mieszkańcami, z Burmistrzem Zbąszynka można skontaktować się w poniedziałki w godzinach 13:00 – 14:00 również za pośrednictwem łączy internetowych. Więcej szczegółów już wkrótce na naszym profilu na Facebook-u.
czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej 2020 w ZSL w Rogozińcu

14 października Burmistrz Zbąszynka uczestniczył w Dniu Edukacji Narodowej połączonym z uroczystym ślubowaniem uczniów wstępujących w szeregi stowarzyszenia Przysposobienia Wojskowego Leśników im. Adama Loreta otrzymujących tym samym odznaczenia PWL. Honorową odznakę PWL otrzymali Generał Jarosław Mika Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur oraz uczniowie klasy IV ZSL w Rogozińcu. Odznakę dla Przewodniczącego Rady Miejskiej przekazano na ręce Burmistrza. Burmistrz wręczył nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorowi szkoły mgr Antoniemu Pawłowskiemu. Przekazał także życzenia dla całego grona pedagogicznego, życząc przede wszystkim zdrowia w czasie pandemii, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: DEN ZSL 2020

„Kulinarne spotkania miast partnerskich Zbąszynek-Peitz 2020”

W dniu 18 września br. w Zbąszynku odbył się punkt kulminacyjny projektu pn. „Kulinarne spotkania miast partnerskich Zbąszynek-Peitz 2020”, który realizowała  Gmina Zbąszynek wspólnie z parterem z Peitz (Niemcy).
„Kulinarne spotkania miast partnerskich Zbąszynek-Peitz 2020” to spotkanie społeczności wiejskich i miejskich, którego celem było zgłębienie wiedzy na temat zwyczajów i kultury polskiej, poznanie tradycji kulinarnych kuchni polskiej i niemieckiej, integracja mieszkańców miast partnerskich oraz  promocja uczestniczących w projekcie miast: Zbąszynka i Peitz.
W ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie grupy roboczej,  podczas którego przedstawiciele delegacji miast partnerskich podsumowali wspólnie zrealizowane projekty oraz zaprezentowali planowane do realizacji w latach kolejnych, omówiono trudności w realizacji wspólnych projektów w związku z zagrożeniem COVID-19.
Jedną z tegorocznych atrakcji był Kiermasz Potraw Regionalnych przygotowany przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli Peitz. W ramach Kiermaszu Potraw Regionalnych mieliśmy okazję spróbować tradycyjnych potraw regionalnych. Rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejszą potrawę, wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki. W godzinach popołudniowych rozegrano Międzynarodowy Turniej Wsi i Miast z udziałem drużyn reprezentujących sołectwa z naszej Gminy oraz miasta partnerskie Peitz i Zbąszynek. Przeprowadzono również Quiz wiedzy o miastach partnerskich obejmujący  zagadnienia m.in.  z historii współpracy miast partnerskich, wspólnych projektach oraz zabytkach. Zwycięską drużyną została reprezentacja Zbąszynka a puchar Fair Play otrzymała drużyna Peitz. Wszystkie reprezentacje biorące udział w turnieju otrzymały dyplomy i puchary. Wieczorem odbyły się koncerty i występy artystów lokalnych, zarówno z Polski jak i z Niemiec.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 54 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego