Kalendarium

Kalendarz imprez

News box

Wizyta partnerów z Amt Peitz

W trakcie trwających Dni Zbąszynka, miasto ożyło nie tylko kolorowymi straganami, atrakcjami dla mieszkańców i gości, ale również ważnymi spotkaniami, które mogą rzutować na przyszłość miasta oraz regionu. W tym roku na szczególną uwagę zasługuje spotkanie trzech przedstawicieli z partnerskiego Amt Peitz w Gminie Zbąszynek, które odbyło się w obecności Burmistrza Zbąszynka, Wiesława Czyczerskiego oraz Sekretarza Gminy, Jana Makarewicza.
Spotkanie miało miejsce w kontekście długoletniej współpracy między Zbąszynkiem a niemieckim partnerem, Amt Peitz. To partnerstwo oparte na wspólnych wartościach i kulturze ma na celu wzmocnienie relacji między obiema społecznościami oraz wymianę doświadczeń na różnych płaszczyznach. Tegoroczne Dni Zbąszynka stały się idealnym tłem dla tego ważnego spotkania.
Delegacja z Amt Peitz, na którą składało się trzech przedstawicieli, wyraziła ogromne zainteresowanie osiągnięciami i projektami realizowanymi przez Gminę Zbąszynek. Burmistrz Wiesław Czyczerski podkreślił w swoim przemówieniu, że dzięki temu partnerstwu obie społeczności mogą się wzajemnie inspirować i wpływać na rozwój lokalny. Zwrócił także uwagę na bogactwo kulturalne wynikające z bliskiej współpracy.
Sekretarz Gminy Jan Makarewicz przedstawił konkretne inicjatywy i projekty, które wynikają z partnerstwa między Amt Peitz a Gminą Zbąszynek. Wspólnie omówiono przyszłe możliwości współpracy, takie jak wymiana edukacyjna, projekty kulturalne oraz rozwój turystyki. Delegacja niemieckich partnerów wyraziła zainteresowanie udziałem w tych inicjatywach oraz podziękowała za serdeczne przyjęcie.
Podczas spotkania poruszono również kwestie związane z wyzwaniami społecznymi i ekonomicznymi, które obie społeczności muszą przezwyciężać. Rozmawiano o sposobach na stworzenie trwałego i zrównoważonego rozwoju, który będzie korzystny dla mieszkańców obu miast.
Burmistrz Wiesław Czyczerski podkreślił, że ta wizyta jest kolejnym kamieniem milowym w budowaniu partnerskich relacji i zaapelował o kontynuowanie dialogu oraz wspólną pracę nad przyszłymi projektami. Spotkanie zakończyło się obietnicą dalszej współpracy, wymiany myśli i doświadczeń, które będą sprzyjać rozwojowi obu społeczności.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Wizyta partnerów z Peitz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego