Kalendarium

Kalendarz imprez

News box

Umowa na zakup nowego wozu strażackiego podpisana!

19 października 2018 br. roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Nawracała podpisali umowę partnerską pomiędzy Gminą Zbąszynek a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego. Umowa pomiędzy podmiotami dotyczy realizacji projektu ,,Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II”. Gmina Zbąszynek jest partnerem projektu, zaś beneficjentem będzie Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Lubuskiego.
W ramach tego projektu zakupione zostanie 18 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych z 85 % dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Udział własny gminy w projekcie wynosi do 150 tyś zł. Z powiatu świebodzińskiego nowy wóz strażacki trafi do jednostki OSP Rogoziniec. Zakup zostanie rozstrzygnięty w drodze przetargu.  Dostawa samochodów przewidziana jest w 2019 roku. W wyniku podpisanej umowy jednostka OSP Rogoziniec nabędzie nowy, specjalistyczny, średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Umowa na zakup nowego wozu strażackiego podpisana!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego