Kalendarium

Kalendarz imprez

Rada Seniorów

  • 18-12-2017

SPOTKANIE RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 07 grudnia 2017 roku w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie  Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Podczas spotkania podsumowano działalność Rady w 2017 roku, w tym organizację Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora  trwającego w naszej gminie od 09 do 21 października 2017 roku. Przewodniczący Rady Seniorów – Jan Mikuła podziękował wszystkim organizacjom za zaangażowanie i wkład włożony w organizację poszczególnych imprez i wydarzeń. Burmistrz Zbąszynka w swoim przemówieniu pogratulował osiągniętych efektów w półrocznej działalności Rady, a następnie omówił najważniejsze cele polityki społecznej samorządu, do których należy niewątpliwie polityka senioralna oraz główne działania realizowane i planowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób starszych w naszej gminie.  Burmistrz wyraził pełną gotowość współpracy z Radą Seniorów i oczekuje na zgłaszanie problemów i propozycji działań ze strony środowiska zbąszyneckich seniorów. Podczas spotkania poruszona została sprawa wprowadzenia w naszej gminie „Karty Seniora”. Wszystkie organizacje wchodzące w skład Rady wyraziły akceptację dla tej inicjatywy i podjęły decyzję, że wiekiem uprawniającym do starania się przez mieszkańców Gminy Zbąszynek o wydanie Karty będzie wiek 65 lat i więcej. Konkretne ustalenia dotyczące sposobu wprowadzenia Karty  oraz  wykaz towarów i usług objętych  zniżkami w ramach tego przedsięwzięcia podjęte zostaną na styczniowym  spotkaniu Rady Seniorów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Rada Seniorów

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego