Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

  • 13-10-2016

ŚNIADANIE Z BURMISTRZEM W RAMACH OBCHODÓW ZBĄSZYNECKIEGO TYGODNIA SENIORA

W dniu 11 października 2016 roku w Dziennym  Domu  „Senior-Wigor” odbyło się spotkanie liderów organizacji pozarządowych i pomocowych oraz seniorów z Zastępcą Burmistrza Zbąszynka Janem Makarewiczem.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klubów i stowarzyszeń aktywnie działających na rzecz seniorów na terenie naszej Gminy: Walerian Furman, Tadeusz Radom,  Stefan Gołek, Władysław Kozak,   Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Piotr Cegłowski, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Kosieczynie – Maria Dobry i Dąbrówce Wlkp.- Gabriela Mazur, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku – Grażyna Wajs-Burakiewicz, kierownik   Dziennego Domu „Senior – Wigor” Katarzyna Rucioch oraz Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak. Moderatorem spotkania był Krzysztof  Krzywak.
Podczas spotkania Zastępca Burmistrza Zbąszynka podziękował wszystkim osobom   działającym na rzecz osób starszych za ich zaangażowanie i oddanie w prowadzone działania  oraz kolejne inicjatywy, które w miarę możliwości Samorządu będą wspierane. Zachęcił również do korzystania z usług Dziennego Domu Senior – Wigor, którego działalność jest doskonałą okazją  dla osób starszych na wyjście z domu, aktywizację i wzajemną edukację. Po śniadaniu uczestnicy dyskutowali nad działaniami Gminy Zbąszynek na rzecz osób starszych wyrażając  przy tym zadowolenie z dotychczasowej współpracy z Samorządem oraz wysokiej jakości działań prowadzonych przez różne organizacje  na rzecz zbąszyneckich seniorów. Jedną z nowych   inicjatyw będzie powołanie  w naszej gminie Obywatelskiej Rady Seniorów. W najbliższym czasie ruszą konsultacje ze środowiskiem seniorów. Stosowaną deklarację w tej sprawie na zakończenie spotkania  podpisało 8 liderów.  
Po szerokiej aktywnej dyskusji nastąpiła miła uroczystość wręczenia dyplomów i nagród dla wyróżnionych w konkursie pt. „Lepsze jutro tworzymy dla Seniorów już dzisiaj”. I Nagrodę otrzymała Kazimiera Wolska, natomiast wyróżnienia trafiły do rąk Anny Pracuk i Iwony Lichtarowicz. Nagrody wręczył z-ca burmistrza i kierownik Dziennego Domu. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze i zakończyło się wspólnym śpiewaniem ulubionych piosenek seniorów. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

30Galeria zdjęć: Śniadanie z Burmistrzem

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego