Informacje

Informacje

RUSZAJĄ DOTACJE NA INICJATYWY...

07-06-2017 Ilustracja do informacji: RUSZAJĄ DOTACJE NA INICJATYWY MŁODZIEŻOWE! czytaj dalej
Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak, wyłonił już operatora Budżetu Inicjatyw Obywatelskich na Inicjatywy Młodzieżowe w ramach kampanii Młodzi...

KOMUNIKAT!

02-06-2017 Ilustracja do informacji: KOMUNIKAT! czytaj dalej
OD 05 CZERWCA 2017 r (PONIEDZIAŁEK ) ROZPOCZNĄ SIĘ PRACE PRZY PRZEBUDOWIE PARKINGU I BOISKA NA DZIAŁCE POMIEDZY ULICAMI WOJSKA POLSKIEGO – SPORTOWA – DŁUGA W ZBĄSZYNKU. PROSZĘ O NIEPARKOWANIE W OBRĘBIE PARKINGU I...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

16-05-2017 Ilustracja do informacji: KONSULTACJE SPOŁECZNE czytaj dalej
projektu pn.”Budowa hali sportowej w Zbąszynku” Burmistrz Zbąszynka zaprasza osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy hali sportowej na Obiektach Sportowych im.B.Niemca w Zbąszynku, ul...

UWAGA ROLNICY! W związku ze skargami...

12-05-2017 Ilustracja do informacji: UWAGA ROLNICY! W związku ze skargami hodowców pszczół przypominam o zasadach jakich należy przestrzegać przy wykonywaniu oprysków na polach uprawnych: czytaj dalej

Informacje dotyczące zbiórki i...

08-05-2017 Ilustracja do informacji: Informacje dotyczące zbiórki i gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbąszynek zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) czytaj dalej

Komunikat w sprawie spalania gałęzi,...

12-04-2017 Ilustracja do informacji: Komunikat w sprawie spalania gałęzi, liści, trawy itp.! czytaj dalej
Szanowni Mieszkańcy, W związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawie palenia na nieruchomościach różnych materiałów, wyjaśniam, co następuje: 1. Palenie gałęzi, liści trawy, itp.: ...

Doradztwo Energetyczne

20-03-2017 Ilustracja do informacji: Doradztwo Energetyczne czytaj dalej

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

17-01-2017 Ilustracja do informacji: INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU czytaj dalej
Główny lekarz Weterynarii onformuje o wystepowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania). ...

WYBORCO! W celu wzięcia udziału w...

16-01-2017 Ilustracja do informacji: WYBORCO! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców! czytaj dalej
Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz. (więcej informacji na plakacie).

Ulotka informacyjna

23-12-2016 Ilustracja do informacji: Ulotka informacyjna czytaj dalej
ULOTKA INFORMACYJNA PLW w Świebodzinie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 28.12.2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem...

Zobacz wszystkie komunikaty

Profil Zaufany

Komunikat - autoryzacja w profilu zaufanym

Szanowni Państwo,
W dn. 7 października 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.Na jego podstawie, użytkownicy, którzy w swoim profilu zaufanym nie podali numeru telefonu komórkowego i wykorzystują metodę autoryzacji poprzez kod jednorazowy wysyłany na adres e-mail, powinni uzupełnić dane profilu i dokonać zmiany na metodę autoryzacji kodem jednorazowym przesyłanym na numer telefonu komórkowego. W tym celu należy zalogować się na pz.gov.pl, z menu bocznego wybrać: Mój profil zaufany, a następnie opcję: Przedłuż ważność i uzupełnić dane profilu zaufanego o numer telefonu komórkowego.Powyższą operację należy przeprowadzić w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie ww. rozporządzenia tj. do dn. 7 kwietnia 2017 r.Po tym czasie, uzupełnienie profilu zaufanego o numer telefonu komórkowego, możliwa będzie wyłącznie osobiście w wybranym Punkcie Potwierdzającym PZ.Alternatywnie, możliwa jest zmiana metody autoryzacji na dostarczaną przez podmioty niepubliczne poprzez potwierdzenie Profilu Zaufanego w ich systemach teleinformatycznych (np. bankowości elektronicznej).

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego
(ePUAP)
 
 
 
URZĄD MIEJSKI
ul. RYNEK 1
66-210 ZBĄSZYNEK
PODSTAWA PRAWNA
 
1/ Ustawa z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2004r. poz.1114);
2/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67);
3/ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzani, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej    (Dz. U. z 2014 r. poz.778)
CO CHCĘ ZAŁATWIĆ?
Uzyskać potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP.
Profil zaufany służy do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów w postaci elektronicznej, składanych do urzędów administracji publicznej i zastępuje podpis odręczny.
W tym zakresie stanowi on bezpłatną alternatywę dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil zaufany pozwala na zidentyfikowanie osoby. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwiać bez wychodzenia z domu.
 
KOGO DOTYCZY?
 Zainteresowanych, którzy chcą przesyłać dokumenty do dowolnego podmiotu publicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 
CO PRZYGOTOWAĆ?
 Stwórz swoje konto na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl – w zakładce: zarejestruj się.                  Przygotuj ważny dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji tożsamości.
JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ WYPEŁNIC?
Wypełnij Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w formie elektronicznej.
Wniosek znajdziesz na stronie internetowej www.epuap.gov.pl wybierając kolejno:
moje konto,
następnie- moje profile zaufane,
następnie -złóż wniosek.
JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENTY?
Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP  wypełnij zgodnie z polami interaktywnego formularza na portalu ePUAP.
KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?
Dokumenty złóż w dogodnym dla Ciebie terminie.
 
W okresie 14 dni od daty przesłania elektronicznego Wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP, zgłoś się z dokumentem tożsamości do punktu potwierdzającego, w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP.        
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP możesz dokonać w dowolnym punkcie potwierdzania w kraju, lista punktów potwierdzania profilu zaufanego, lub
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, ul. Rynek 1; biuro Nr 8
- poniedziałek - 7:30 – 17:00;
- wtorek – czwartek - 7:30 – 15:30;
- piątek - 7:30 – 14:00.
Tel. (68) 38 49 140 w. 40
CO ZROBI URZĄD?
  • Zweryfikujemy dane zawarte we wniosku z Twoim profilem użytkownika oraz dokumentem tożsamości,
  • Przygotujemy do podpisu wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego,
  • W przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości potwierdzimy Twój Profil Zaufany.
 
Nie dokonamy potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP w przypadku:
  • przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości lub braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie tego dokumentu,
  • niezgodności danych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru PESEL, identyfikatora użytkownika,
  • przedłożenia niekompletnego Wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP.            
JAKI JEST CZAS REALIZACJI?
Potwierdzenia Profilu Zaufanego dokonamy bezpośrednio po zgłoszeniu się do nas.
Potwierdzenie Profilu Zaufanego uważa się za zakończone, jeśli zgłosisz się w terminie 14 dni kalendarzowych od taty przesłania elektronicznego Wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w celu jego potwierdzenia.  Po tym terminie wniosek ten uważa się za wycofany.
JAK SIĘ ODWOŁAĆ?
W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.
INFORMACJE DODATKOWE
Profil Zaufany ePUAP potwierdza się na okres trzech lat  i jego ważność może być przedłużona na taki sam okres.
 
Przedłużenia ważności Profilu Zaufanego można dokonać samodzielnie przez podpisanie go podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym (przed upływem jego ważności).
 
 
 
 
Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP.
          

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 

Dołącz do Nas

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego

Kalendarium

Kalendarz imprez