Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Konkurs dla uczniów na filmik profilaktyczny

 
 
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku z początkiem października ogłosił w szkołach na terenie gminy Zbąszynek konkurs dla uczniów na filmik profilaktyczny pt. „Młodzi Przeciw Przemocy”.
Jest to działanie realizowane od początku tegorocznych wakacji w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku  „Młodzi przeciw przemocy” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  06.11.2017r.  Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w konkursie.

Superwizja pracy nad przemocą domową

W dniach 15-16 września 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował szkolenie  „Superwizja pracy nad przemocą domową w kontekście funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pracownię Badań Społecznych Psychoedukacji i Wspierania Rozwoju dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, psychologa i pedagogów szkolnych, dzielnicowych, przedstawiciela służby zdrowia oraz pracowników socjalnych. Szkolenie miało na celu uzyskanie lepszej skuteczności działań pomocowych przez członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Przeprowadzone zostało w formie wykładów i warsztatów. Szczególną uwagę poświęcono specyfice rozmów z osobami doświadczającymi przemocy domowej, z diagnozowaniem problemów,  z pracą z rodziną, z opracowaniem planu pomocy oraz ewaluacją. Szkolenie objęło również kwestie komunikacji w zespole oraz efektywną współpracę pomiędzy członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
 
czytaj dalej

Happening „Młodzi Przeciw Przemocy” w Dąbrówce Wielkopolskiej oraz Rogozińcu

 
W dniach 21 – 22 oraz 24 – 25 sierpnia br. na terenie Gminy Zbąszynek Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował kolejne już z serii Happeningi realizowane w ramach projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”. Tym razem akcja odbyła się w Dąbrówce Wielkopolskiej oraz Rogozińcu. Serdecznie dziękujemy za udział i tym samym informujemy o zakończeniu tej części projektu.
czytaj dalej
 • 11-09-2017

Obsługa klienta

 • 18-08-2017

Happening „Młodzi Przeciw Przemocy” w Kręcku

 
 
Za nami kolejny Happening realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w ramach projektu „Młodzi przeciw przemocy”. Akcja odbywała się w Kręcku na Sali Wiejskiej. Serdeczne podziękowania dla Pani Sołtys Barbary Dzioch za udostępnienie Sali. Następny Happening odbędzie się 17-18.08 w Kosieczynie na Sali Wiejskiej. Serdecznie zapraszamy.
czytaj dalej
 • 11-08-2017

Happening „Młodzi Przeciw Przemocy”

 
W dniach 7-8 sierpnia na terenie  Zbąszyneckiego Domu Kultury odbył się pierwszy z serii happening „Młodzi Przeciw Przemocy” .  Dzieci z Zbąszynka podczas pierwszego dnia przygotowały plakaty oraz transparenty, aby  w następnym dniu odbyć uroczysty przemarsz.  Uczestnicy otrzymali  gadżety które zostały wykorzystane podczas przemarszu min.  gwizdki oraz klekotki.  Najbliższy happening odbędzie się w dniach 10-11 sierpnia w Kręcku na terenie Sali Wiejskiej. Serdecznie zapraszamy.
czytaj dalej
 • 08-08-2017

WNIOSKI NA 500+

WNIOSKI NA 500+
prosimy składać drogą elektroniczną - łatwy, intuicyjny sposób wypełniania i duża oszczędność czasu, nie trzeba stać w kolejce w OPS
 
 • 08-08-2017

Młodzi przeciw przemocy

 
 
 
Z początkiem tegorocznych wakacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku rozpoczął realizację projektu pt. „Młodzi przeciw przemocy”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” . Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jego realizacja trwa od lipca do grudnia 2017 roku. Priorytetem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży odnośnie przemocy w rodzinie, sposobu reagowania jak i form pomocy w tym zakresie. W ramach projektu młodzi mieszkańcy gminy Zbąszynek będą brali udział w Happeningach profilaktycznych, które odbędą się we wszystkich miejscowościach gminy. W szkołach zostanie przeprowadzony konkurs na filmik profilaktyczny oraz spotkania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Ponadto w OPS Zbąszynek będzie dyżurował psycholog dziecięcy, by udzielać poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz świadczenia pomocy osobom doznającym przemocy.
Wszystkich mieszkańców gminy Zbąszynek zachęcamy do aktywnego udziału w realizowanych działaniach.
Informacji na temat realizowanego projektu udziela Jacek Szymendera – odpowiedzialny za realizację projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku.

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 dla świadczenia wychowawczego będzie można pobierać i składać już od 1 sierpnia 2017 r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia wymaganych dokumentów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku:
 • Udziela informacji na temat świadczenia wychowawczego;
 • Wydaje i przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
Od 1 sierpnia 2017 r. codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć także w postaci elektronicznej.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (odpowiednio 800,00 zł lub 1200,00 zł).
Dodatkowe informacje dotyczące programu 500+, można także uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
 • 28-06-2017

INAUGURACJA II EDYCJI KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO”

5 czerwca br. wystartowała II edycja kampanii społecznej pn. „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”. Organizatorem Kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z regionalnymi mediami oraz Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na działalność podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego.
Ważnym elementem kampanii jest KONKURS pod tym samym hasłem „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.
Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni (socjalnych, pracy, inwalidów i niewidomych), spółek non profit, które na lokalnym rynku oferują dobre produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności lub grupy osób w regionie.
Celem Konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa, poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.
Nagrodą główną w konkursie jest kampania promocyjna działalności podmiotu ekonomii społecznej w mediach regionalnych. Przyznane wyróżnienie będzie świadczyć o rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności biznesowej i społecznej. Jednocześnie, Laureat konkursu otrzyma wyróżnienie jakości, informujące o wysokim poziomie jego produktów i usług oraz zaświadczające o ich pochodzeniu z sektora ekonomii społecznej.
 
1 2 3 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego