Kalendarium

Kalendarz imprez

Bieżące inwestycje

Inwestycje zakończone

Projekt: ”Siłownia  pod chmurką w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2016
Wartość projektu: 33.948,10zł
Dofinansowanie: Program „Lubuskie siłownie pod chmurką”- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Wysokość dofinansowania:15.000,00zł
Opis projektu: W ramach projektu powstała ogólnodostępna i darmowa siłownia zewnętrzna na terenie Obiektów sportowych im.B.Niemca w Zbąszynku. Siłownia plenerowa wyposażona jest w 8 urządzeń (Orbitrek,Biegacz,Wahadł,Twiste,Podciąg górny,Wioślarz,Narciarz podwójny,Tai Ch)-umożliwiające indywidualne, w pełni profesjonalne, uprawianie sportu i rekreacji. Siłownia zapewnia aktywny wypoczynek dostosowany do osobistych potrzeb i możliwości użytkowników wynikających m.in. z ich wieku czy sprawności fizycznej.Wszystkie urządzenia zostały wyposażone w tablice ze szczegółową instrukcją obsługi (infografika).
 
Projekt: Rozbudowa ul. Długiej i ul. Targowej oraz przebudowa ul. B.Chrobrego w Zbąszynku
Termin realizacji: 2016
Wartość projektu: 1 021 196,69zł
Dofinansowanie: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Wykonawca: PPHU „PACHOLAK” Bobowicko- roboty budowlane drogowe, PUI Nadzory Piotr Owsiński Zielona Góra- nadzór inwestorski
Wysokość dofinansowania: 510 598,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych)
Opis projektu: W ramach projektu rozbudowano/przebudowano 852mb ul.Długiej, ul.Targowej oraz ul.B.Chrobrego. Prace polegały na: częściowym wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na ul. Długiej, przebudowie nawierzchni z kostki granitowej na ul.Targowej i B.Chrobrego, budowie miejsc postojowych, rozbudowie oświetlenia i odwodnienia ulic oraz budowie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. wyniesione przejście dla pieszych ze skróconym progiem zwalniającym) w ciągu przebudowywanych ulic.
 
Projekt: Rozbudowa drogi powiatowej 4304F (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Zbąszynek
Termin realizacji: 2016
Wartość projektu:1 499123,73zł
Dofinansowanie: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Wysokość dofinansowania:744.650,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych)
Wykonawca: INFRAKOM Sp. zoo Kościan- roboty budowlane drogowe, PUI Nadzory Piotr Owsiński Zielona Góra- nadzór inwestorski
Opis projektu: W ramach projektu wykonana została rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od
ul. Klubowej do połączenia z drogą powiatową nr 1215F (ogródki działkowe). Prace polegały na: częściowej przebudowie nawierzchni ulicy, przebudowie chodników, oświetlenia i odwodnienia oraz budowie ścieżki rowerowej i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Wojska Polskiego.
 
Projekt: Nowe oblicze Gminy Zbąszynek – rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych
Termin realizacji: 2016
Wartość projektu:78 600,00zł
Dofinansowanie: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Wysokość dofinansowania: 69 755,44zł (85% Fundusz Spójności, 15% budżet państwa)
Opis projektu:Celem projektu było opracowanie Planu Rewitalizacji dla Gminy Zbąszynek-podstawowego dokumentu dla prowadzenia procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ubiegania się o środki na ten cel a także wzmocnienie mechanizmów partycypacji społecznej i zaangażowania mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych interesariuszy
w przygotowanie programu rewitalizacji i wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych.
 
Projekt: „Rozbudowa cmentarza w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2016-2017
Wartość projektu: 587 283,28zł
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany TRECHUB Wojciech Buchert Zbąszynek-roboty budowlane, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Bogdan Radny Babimost-nadzór inwestorski
Opis projektu: W ramach projektu rozbudowano istniejący cmentarz: przygotowano miejsca grzebalne oraz kolumbarium ,wykonano utwardzone ciągi piesze, oświetlenie i ogrodzenie terenu, postawiono punkty czerpania wody oraz sanitariaty.
 

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego