Kalendarium

Kalendarz imprez

Bieżące inwestycje

„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

 
W dniu 1 września 2017r. Wójt Gminy Niegosławice, Lider projektu, podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pt.
„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”
Działanie 2.1 „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”
Podziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekt realizowany poza formułą ZIT”
Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznych w 15 gminach województwa lubuskiego, dzięki czemu w sposób znaczący podwyższy się standard świadczenia usług administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz realizowanych procesów.
Efektem finalnym projektu będzie ułatwienie dostępu do informacji gromadzonej przez administrację samorządową wszystkim zainteresowanym podmiotom, możliwość dokonywania spraw urzędowych na odległość oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności danych, usług, przekazu informacji przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.
Partnerzy projektu: Gmina Babimost, Gmina Bytnica, Gmina Gozdnica, Gmina Gubin o statusie miejskim, Gmina Gubin wiejska, Gmina Kolsko, Gmina Kożuchów, Gmina Krzeszyce, Gmina Lubrza, Gmina Maszewo, Gmina Skąpe, Gmina Zbąszynek, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto Żary
Całkowita wartość projektu: 9 343 434,00 PLN
Łączna kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7 941 918,83 PLN
 
Wartość projektu dla Gminy … : „kwota do zaplanowania” PLN
Kwota dofinansowania dla Gminy … :  „w tym środki UE 85%” PLN
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa Gminy
Kwota do zaplanowania na 2018 r.
w tym środki UE (85%)
Bytnia
550 737,00
468 126,45
Miasto Gubin
364 143,00
309 521,55
Gmina Gubin
361 750,00
307 487,50
Kolsko
568 720,00
483 412,00
Krzeszyce
811 700,00
689 945,00
Lubrza
637 410,00
541 798,50
Skąpe
553 720,00
470 662,00
Maszewo
498 337,00
423 586,45
Niegosławice
635 070,00
539 809,43
Gozdnica
531 720,00
451 962,00
Kostrzyn nad Odrą
910 750,00
774 137,50
Kożuchów
640 180,00
544 153,00
Zbąszynek
671 704,00
570 948,40
Żary
959 293,00
815 399,05
Babimost
648 200,00
550 970,00
 
czytaj dalej

Inwestycje w trakcie realizacji

Projekt: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w Gminach Świebodzin i Zbąszynek”
Termin realizacji: 2016-2017
Wartość projektu: 3 532 441,19zł
Wydatki kwalifikowalne: 3 346 546,19zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny LUBUSKIE 2020
Wysokość dofinansowania: 2 844 564,26zł (85% kosztów kwalifikowalnych)
Opis projektu: Głównym celem projektu jest poprawa dostępu uczniów i uczennic z 7 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 szkoły ponadgimnazjalnej z terenu Gminy Świebodzin oraz Gminy Zbąszynek do sprzętu i pomocy dydaktycznych zwiększających kompetencje matematyczne, przyrodnicze i informatyczne. Efektem przedmiotowego projektu będzie zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznej na potrzeby pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych w 11 gminnych placówkach oświatowych.
Projekt: „Remont, przebudowa i budowa parkingów, ciągów pieszo – jezdnych, chodnika, boiska i zjazdów w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2017
Wartość projektu: 800 990,00zł
Wykonawca: CAŁUS sp zoo, sp. komandytowa Boruja Nowa- roboty budowlane, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Bogdan Radny Babimost- nadzór inwestorski
Opis projektu: W ramach projektu planuje się przebudowę parkingu przy ulicy Sportowej w Zbąszynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą- chodniki, zjazdy, itp. Projekt przewiduję również budowę ogrodzonego i oświetlonego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni oraz miejsc rekreacji indywidualnej z ławkami i  zdrojem ulicznym.
 
Projekt: „Budowa dróg gminnych: Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego i Zachodniej Obwodnicy Zbąszynka  – etap I”
Termin realizacji: 2017
Wartość projektu: 2 514 648,78zł
Dofinansowanie: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Wysokość dofinansowania:1 126 951,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych)
Wykonawca: CAŁUS sp zoo, sp. komandytowa Boruja Nowa- roboty budowlane, PUI Piotr Owsiński Zielona Góra-nadzór inwestorski
Opis projektu: W ramach projektu planuje się budowę ciągu ulic (932mb): Zachodnia Obwodnica Zbąszynka, Prymasa Wyszyńskiego, Jana Pawła II w Zbąszynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą- chodniki, ciągi piesze, ścieżka rowerowa, oświetlenie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (m.in. wyniesione przejście dla pieszych ze skróconym progiem zwalniającym, doświetlenie przejść dla pieszych).Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników budowanych dróg.

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego