Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Cymper w Dąbrówce Wielkopolskiej

Cymper to ludowa tradycja pożegnania karnawału. W ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem mieszkańcy Dąbrówki Wielkopolskiej hucznie świętowali zakończenie karnawału.W kolorowym korowodzie, który zebrał się przy pałacu w Dąbrówce Wielkopolskiej, można było ujrzeć młodą parę, diabła, gwiazdora, księdza, cyganki, policjanta  żołnierza, śmierć czy piekarza. Towarzyszyła im dziecięca kapela koźlarska. Przebierańcy goszczeni byli przez mieszkańców wsi, za  co dziękowali życząc gospodarzom urodzaju i wszelkiej pomyślności. Nie obyło się także bez tańców. To charakterystyczne pożegnanie karnawału, w tym roku miało wiosenny charakter. Sprzyjająca  aura towarzyszyła wędrowaniu od zagrody do zagrody. Cymper to  ciągle żywa tradycja, która podobnie jak wielkie współczesne karnawały świata czerpie z tych samych korzeni. Już od kilku lat nie brakuje młodych ludzi, którzy dbają o organizację korowodu, co świadczy o przywiązaniu do tradycji i kultury ludowej naszych przodków.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Cymper w Dąbrówce Wielkopolskiej

78. rocznica pierwszej masowej deportacji na Sybir

10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której  do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi. W czasie transportu ludzie umierali z zimna, głodu i wyczerpania. Tylko nielicznym udało się powrócić do kraju.
10 lutego br. przypada 78. rocznica pierwszej masowej deportacji. 9 lutego przy pomniku na Placu Dworcowym spotkali się przedstawiciele samorządu, m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur oraz członkowie Świebodzińskiego Związku Kresowian - Koło Terenowe Kosieczyn. W uroczystości uczestniczył również poczet sztandarowy Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku, Wikariusz Parafii Ks. Jakub Świątek  oraz delegacja przedszkolaków.Burmistrz Zbąszynka przypomniał tragedię Polaków deportowanych w głąb ZSRR, ogrom ich cierpień i nieludzkiego traktowania. Podkreślił, że zostali wywiezieni przez Rosjan tylko dlatego, że byli Polakami. Podziękował również za  uczestnictwo w tej ważnej uroczystości nie tylko członkom Związku, ale także młodzieży. Modlitwę za zmarłych odmówił  Ks.  Jakub   Świątek. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem poświęconym pamięci pomordowanym mieszkańcom Kresów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: 78. rocznica pierwszej masowej deportacji na Sybir

SPOTKANIE Z MINISTER ELŻBIETĄ RAFALSKĄ

W dniu 05 lutego 2018 roku Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski spotkał  się w Gorzowie Wlkp. z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Tematem spotkania było utworzenie w naszej gminie  mieszkań wspomaganych dla osób starszych oraz pozyskanie środków finansowych na ten cel z ministerstwa.  W spotkaniu uczestniczyli: Katarzyna Rucioch i Krzysztof Krzywak. Pomimo bogatej oferty działań pomocowych na rzecz zbąszyneckich seniorów planowane są kolejne inicjatywy wychodzące naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom tej grupy społecznej.
czytaj dalej
  • 05-02-2018

WIECZÓR KOLĘD

W środę, 31 stycznia br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbył się Wieczór Kolęd. Uczestników i publiczność powitała Malwina Kubicka Dyrektor ZOK, która wspólnie z pracownikami zaśpiewała dwie pastorałki. W tym dniu kolejno na scenie prezentowali się: Dzienny Dom Senior Wigor, OPS Zbąszynek, Grupa Poddasze (ZHP Zbąszynek), SP Zbąszynek, SP Dąbrówka Wlkp., Michał Łysiak i Studio Piosenki ZOK, Schola Dziecięca, Aleksandra Strugała i Katarzyna Weiss, SP Kosieczyn, Grupa Wokalna Akademia (ZUTW Zbąszynek), chór Milenium oraz Burmistrz Zbąszynka wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego.  W ponad dwugodzinnym koncercie publiczność miała okazję wysłuchać najpiękniejsze Kolędy, Pastorałki i piosenki świąteczne. Na scenie prezentowali się wykonawcy od lat 7 do 60+. Przepięknie udekorowana scena, wybrane stroje i klimat wprowadził wszystkich w świąteczną armosferę.
Dodajmy, ze inicjatorem i organizatorem Wieczoru Kolęd jest Szkoła Podstawowa w Zbąszynku z Panią Ireną Trypucką na czele. W tym roku, ZOK organizował koncert w zastępstwie. J
czytaj dalej

Przekazanie wozu dla jednostki OSP Zbąszynek

31 stycznia br. jednostce   Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zbąszynka oficjalnie przekazano do użytku, zakupiony w grudniu 2017 roku, nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, ze zbiornikiem na środek gaśniczy o pojemności ok. 3000 litrów,  o wartości ok. 740 000 zł. wraz z dodatkowym wyposażeniem. W uroczystym przekazaniu wozu udział wzięli zaproszenie przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego goście: Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Patryk Maruszak, były Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej St. bryg. Sławomir Klusek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Janusz Drozda, Członek Honorowy naszej jednostki, były naczelnik druh Józef Łysakowski, przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP RP,  druhowie z OSP Dąbrówka Wielkopolska, OSP Kosieczyn, OSP Kręcko, OSP Nądnia i OSP Rogoziniec oraz ks. proboszcz Jerzy Kordiak.  Na cześć pierwszych naczelników jednostki  nowy wóz bojowy otrzymał imię "STANISŁAW". Następnie ks. proboszcz Jerzy Kordiak dokonał poświęcenia wozu.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, strażacy i ich goście zostali zaproszeni do zwiedzenia remizy.(zdj. OSP Zbąszynek).

Wizyta uczniów CKZiU w Warszawie

W dniach 29- 30 stycznia br. 20  uczniów z trzech klas o profilu wojskowo-pożarniczym z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Zbąszynku odwiedziło Dowództwo Garnizonu Warszawa (DGW). Młodzieży towarzyszył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz dziesięciu instruktorów ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Comando”.
Stowarzyszenie we współpracy z CKZiU realizuje szereg projektów dotyczących młodzieży szkolnej, uczącej się w tzw. klasach mundurowych. Są to m.in.  manewry techniczno-obronne w specjalności ratownictwo medyczne z rozszerzonymi zagadnieniami z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, mistrzostwa sportowo-obronne stowarzyszeń młodzieżowych o puchar ministra Obrony Narodowej, turniej strzelecki z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz bieg i turniej strzelecki „Dla wyklętych 1963”.
Wyjazd był możliwy dzięki programowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego „Edukacja dla bezpieczeństwa”. W ramach programu, uczniowie przyjechali do stolicy by zwiedzić nie tylko Dowództwo Garnizonu Warszawa i Grób Nieznanego Żołnierza, ale również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.W Dowództwie Garnizonu Warszawa goście spotkali się z gen. bryg. Robertem Głąbem. O zadaniach instytucji i jej przeznaczeniu opowiedział im płk Mariusz Bednarz oraz por. Marcin Walenciej z Oddziału Wychowawczego, a o tradycjach i historii DGW - kustosz Sali Tradycji Adam Stasiński. Uczniowie złożyli też kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz poznali historię mogiły pod arkadami Pałacu Saskiego. Więcej informacji i zdjęć na stronie Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Wizyta uczniów CKZiU w Warszawie

  • 24-01-2018

DĄBROWSZCZANKA W POŁAJEWIE

W niedzielę, 21 stycznia br. Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka wziął udział w XVIII Międzynarodowym Spotkaniu Kolędników „Do szopy, hej pasterze-dudziarze!”. Organizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie.  Przy renesansowym tryptyku "Pokłon pasterzy" /M. Kossior, 1572/ kolędowali także muzycy z Wielkopolski, Roztocza, Zakopanego, Czech, Słowacji, Białorusi i Węgier. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.  
Dodajmy, że zespół wystąpił na zaproszenie Pana Janusza Jaskulskiego, który jest kustoszem w Muzeum Instrumentów Ludowych w Poznaniu. Grupa z Dąbrówki Wlkp. prezentowała swój rodzimy folklor.
czytaj dalej

Spotkanie kombatantów

Z okazji Nowego Roku - 20 stycznia  br. w Sulęcinie  spotkali się seniorzy zrzeszeni w Związku Sybiraków Koła Sulęcin, Związku Inwalidów Wojennych Oddziału w Sulęcinie oraz Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła w Sulęcinie, w którym zrzeszeni są również mieszkańcy Gminy Zbaszynek. W uroczystości uczestniczył  Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, przedstawiciele powiatu sulęcińskiego, służb mundurowych, Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków oraz jednostek administracyjnych gminy.
W trakcie spotkania minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich osób zrzeszonych w Związkach, które odeszły na wieczny spoczynek.Decyzją Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odznaki oraz legitymacje członków wspierających Związku Inwalidów Wojennych otrzymali: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart. W części artystycznej wystąpił kresowy chór „Biały Orzeł” z Sulęcina oraz lokalny artysta Maciek Barden.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Spotkanie kombatantów

Spotkanie z mieszkańcami

16 stycznia br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z mieszkańcami, poświęcone podsumowaniu IV kwartału 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel.
Burmistrz Zbąszynka rozpoczął spotkanie od podsumowania działań i wydarzeń IV kwartału, omawiając, m.in. zrealizowane inwestycje (projekty oświatowe, remont i wyposażenie pracowni, budowę nowych dróg), zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz agregatów prądotwórczych dla jednostki OSP Zbąszynek, reformę oświaty i związane z nią wygaszanie gimnazjów, przygotowanie dokumentacji na zadania i inwestycje na rok 2018, uporządkowanie kwestii opłat za wodę w budynkach zaopatrywanych przez PKP, utworzenie od 1 stycznia 2018r. Wód Polskich - podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie wodą w Polsce, uchylnie uchwały Rady Miejskiej ustalającej stawki opłat za wodę w związku z przejęciem tej funkcji przez Wody Polskie. W dalszej części Burmistrz omówił rozstrzygnięcie przetargu na dowozy do szkół, dofinansowanie oświaty w Gminie Zbąszynek, które w 2018 roku zakładane jest na poziomie 10 mln złotych,  rozstrzygnięcie Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, w którym Gmina Zbąszynek zajęła 7 miejsce w kraju oraz najważniejsze inwestycje, których realizacja rozpocznie się  w 2018 roku: budowa hali sportowej, ścieżek rowerowych o długości 10,5 kilometra, modernizacja oczyszczalni ścieków (oczekiwanie na dofinansowanie z Zarządu Województwa Lubuskiego na poziomie 20 mln zł), przebudowa i budowa chodników na terenie Dąbrówki Wlkp., Kosieczyna i Kręckiej Winnicy.
Następnie rok 2017 w pracy Rady Miejskiej podsumował Przewodniczący Rady Jan Mazur: odbyło się 11 sesji Rady w roku 2017 oraz podjęto 127  uchwał. Przewodniczący Rady Powiatu wspomniał o zakończeniu ważnej inwestycji w Świebodzinie, związanej z remontem ulicy Sulechowskiej oraz omówił budżet powiatu na rok 2018. W dalszej części spotkania pytania zadawali mieszkańcy, a dotyczyły one: wzrostu opłat za dzierżawę gruntów, remontu drogi w Bronikowie, poprawy studzienek kanalizacyjnych na drodze w Kosieczynie, remontu drogi znajdującej się pod wiaduktem kolejowym  koło cmentarza w kierunku Chlastawy, spalania odpadów w piecach. 
Dziękujemy za udział w spotkaniu i na kolejne zapraszamy w kwietniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Spotkanie z mieszkańcami

  • 16-01-2018

26 FINAŁ WOŚP

KOLEJNY REKORD WOŚP
W niedzielę, 14 stycznia 2018r. zagrała już po raz 26 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zbąszynek gra z orkiestrą od 1999r. organizując zbiórkę do puszek wraz z koncertem w sali widowiskowej.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 27 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego