Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Szkolenie obronne w Rogozińcu

Żołnierze 7 Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich, wchodzącego w skład 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, już od czterech lat współpracują z dyrekcją Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu. Od dwóch natomiast, za sprawą ówczesnego dowódcy batalionu ppłk. Rafała Miernika oraz Dyrektora ZSL Antoniego Pawłowskiego, te kontakty mają charakter oficjalny i odbywają się na mocy porozumienia, które szkoła podpisała z dowództwem 17 Brygady.
W ramach tej współpracy w dniach od 18 do 20 października na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu odbyło się Szkolenie Obronne dla Dyrektorów Szkół Leśnych z całej Polski oraz osób odpowiedzialnych za obronę cywilną. W  ramach szkolenia odbyło się szkolenie teoretyczne w  ZSL w Rogozińcu, spotkanie podsumowujące oraz szkolenie dynamiczne na terenie poligonu w Wędrzynie. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wziął udział w szkoleniu teoretycznym 18 października br., prowadzonym przez przedstawicieli Biura Ministra – Centrum Zarządzania Kryzysowego, m.in. Pana Piotra Bohdanowicza oraz przedstawicieli 17WBZ – ppłk Rafała Miernika.W ramach szkolenia teoretycznego odbyła się również prezentacja historyczna „Zapomniany Arsenał na Depocie” przygotowana przez pracownika Lasów Państwowych Rafała Rzeszuto.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Szkolenie obronne

Spotkanie z mieszkańcami

17 października br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się cokwartalne spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel.Tradycyjnie spotkanie rozpoczął Burmistrz od podsumowania działań na terenie Gminy w III kwartale: reforma oświaty, która objęła nasze szkoły, doposażenie pracowni, które zostało dofinansowane w ramach uzyskanych funduszy, nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek”, zakończenie przebudowy parkingu i boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Sportowej i Długiej, zbliżające się zakończenie inwestycji związanej budową Zachodniej Obwodnicy Zbąszynka – etap I, rozstrzygnięcie przetargu na zakup nowego wozu strażackiego dla jednostki OSP Zbąszynek, prace remontowe na wiaduktach kolejowych.
Ważną informacją jest wzrost opłat za wywóz odpadów komunalnych o 2 zł za segregowane odpady (opłata po zmianie wyniesie 10 zł od osoby) oraz o 2 zł za niesegregowane odpady (opłata po zmianie wyniesie 20 zł od osoby),  zasady działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz wzrost opłat za wodę i kanalizację o 30 gr.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur podsumował prace Rady w III kwartale: sprawozdanie z realizacji polityki informacyjnej, współpracy międzygminnej i zagranicznej Gminy Zbąszynek, obchody Jubileuszu 25-lecia współpracy z holenderską Gminą Bedum, realizacja budżetu za I półrocze 2017r. Na kolejne miesiące planowana jest analiza działalności sołectw i zadań oświatowych, uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych, analiza działalności Dziennego Domu „Senior-Wigor”, przyjęcie budżetu na rok 2018.
Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel poinformował o otwarciu oddziału neurologicznego w szpitalu w Świebodzinie.
W dalszej części spotkania pytania zadawali mieszkańcy, a dotyczyły one:  zakończenia dostawy wody dla mieszkańców korzystających z wodociągu kolejowego od marca 2018r., rozliczenia za wodę otrzymanego przez ww. mieszkańców, naliczonego po zawyżonych stawkach za okres 2 lat (odpowiedź Burmistrza: należy poszukać rozwiązania prawnego tej kwestii, nikt nie ma prawa odmówić dostawy wody i regulować dowolnie cen), nieprawidłowo parkujących pojazdów na ulicy Gdańskiej (odp. należy poinformować policję lub wystąpić jako wspólnota o ustawienie znaku zakazu postoju), utwardzenia terenu przy ulicy Gdańskiej pod garaże (odp. może zostać wykonane we współpracy z wspólnotami, z których tylko część podjęła działania w tym kierunku), zniżek na siłownię dla seniorów (odp. temat zostanie rozpatrzony), pielęgnacji drzew przy przystanku autobusowym (odp. jest to w gestii Starostwa, Gmina zajmuje się  utrzymaniem dróg, Gmina w szczególnych przypadkach), sprzątania liści z terenu posesji (odp. firma sprzątająca nie wywozi wystawionych liści, są to odpady biodegradowalne), aut mieszkańców ulicy Kilińskiego parkujących przy aptece i tym samym uniemożliwiających parkowanie klientom apteki (odp. Parking jest własnością Gminy), nieprawidłowo podłączonej kanalizacji przy ulicy Klubowej (odp. należy ustalić właściciela kolektora), słabego oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Warszawskiej, zalewania piwnic i garaży  na Placu Wolności, wody spływającej z ulicy PCK i Bydgoskiej, utrudniony dojazd do posesji w tej sytuacji i zalewanie piwnic przez przejeżdżające wtedy auta (odp. problem może rozwiązać budowa przepompowni na zachodnią część miasta, jest to jednak inwestycja wymagająca znacznych środków finansowych), niedziałającego oświetlenia na ulicy Szerokiej (odp. zgłoszenie do Gminy), zapadniętej studzienki pod mostami w kierunku Kosieczyna (odp. zaleca się uważną jazdę), braku rozkładów jazdy na przystankach autobusowych (odp. Zostanie to sprawdzone), zaniedbanego terenu należącego do PKP za budynkami przy ulicy Kosieczyńskiej (odp. teren prywatny) , czyszczenia sieci wodociągowej w nocy (odp. należy przy otwarciu wody zwrócić uwagę na jakość wody).
Na zakończenie mieszkaniec pochwalił również działalność ratownictwa medycznego, życzliwość i pomoc dla innych. Dziękujemy za udział w spotkaniu.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Spotkanie z mieszkańcami

Nagrody Burmistrza

Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia Nagród Burmistrza. To wyróżnienie przyznawane jest tradycyjnie co roku dla pedagogów, pracowników oświaty, animatorów, za ich szczególne zasługi dla oświaty, działalność dydaktyczną i pozalekcyjną,  zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz wychowanie młodego pokolenia.
Na zaproszenie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego 16 października br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku spotkali się nagrodzeni pedagodzy i animatorzy: Teresa Szulczewska, Mariusz Graczyk, Iwona Utrata. Julita Marciniak, Alina Dzieciątkowska, Nina Cybulska-Freyer, Zuzanna Pendrak, Ewa Omelczuk, Małgorzata Gruchała, Gerad Kurek, Marcin Michalak, Aurelia Czepek i Malwina Kubicka. Nagroda dla Pana Gerarda Kurek została wręczona przez Burmistrza Zbąszynka w trakcie szkolenia obroonego, które odbyło się 18 października br. w Rogozińcu. Burmistrz  podziękował nagrodzonym za ich całoroczną pracę, podejmowanie nowych inicjatyw, podnoszenie jakości i atrakcyjności nauczania.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Nagrody Burmistrza

Śniadanie z burmistrzem w ramach obchodów Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora

W dniu 13 października 2017 roku w Dziennym  Domu  „Senior-Wigor” odbyło się spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z  Radą Seniorów Gminy Zbąszynek, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysami. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego – Alojzy Jokiel, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku – Jan Mazur, ksiądz dziekan Zdzisław Przybysz, ksiądz proboszcz Jerzy Kordiak, pełnomocnik burmistrza ds. ochrony zdrowia – Krzysztof Krzywak. Spotkanie było okazją do przedyskutowania spraw nurtujących środowisko zbąszyneckich seniorów oraz przedstawienia włodarzom potrzeb i oczekiwań tej grupy naszych mieszkańców.   
Podczas spotkania Burmistrz Zbąszynka podziękował wszystkim osobom działającym na rzecz osób starszych za ich zaangażowanie i oddanie w prowadzone działania  oraz omówił najważniejsze kwestie prowadzonej przez lokalny samorząd polityki senioralnej, przedstawił efekty zrealizowanych już działań oraz plany na przyszłość. Odczytany został również list Pani Elżbiety Rafalskiej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowany za pośrednictwem Burmistrza Zbąszynka do naszych seniorów w związku z obchodami Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora. 
czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zbąszynek

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę, trud wychowania i poświęcenie w kształceniu postaw, zachowań i umiejętności dzieci i młodzieży. Z tej okazji uczniowie przygotowali dla swoich nauczycieli wspaniałe występy artystyczne oraz pokazy.
12 października Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zbąszynku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur, Wikary ks. Jakub Świątek, Dyrektor Szkoły Małgorzata Czaczyk, Wicedyrektor Urszula Szymkowiak i Anna Szczesiak oraz Przewodniczący Rady Rodziców Stanisław Górawski. Również w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. uczniowie przygotowali uroczystą akademię dla swoich nauczycieli.
13 października na scenie Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury dla swoich pań wystąpiły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku.Tego samego dnia na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Kosieczynie Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wziął udział w obchodach szkolnego Dnia Nauczyciela przygotowanych przez uczniów oraz przedszkolaków, gdzie w krótkim przemówieniu podkreślił ważną rolę edukacji w rozwoju Gminy Zbąszynek oraz podziękował  wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za codzienny trud ich wychowania i nauczania. Dzieci i młodzież w pięknych słowach podziękowały nauczycielom i pracownikom szkoły za ich codzienną pracę.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy nauczycielom i pracownikom oświaty wiele radości, pełnej satysfakcji z wyników pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

31Galeria zdjęć: Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zbąszynek

Sportowy Dzień Seniora

W ramach obchodów Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora 12 października br. był  dniem aktywności fizycznej. Seniorzy wspólnie z pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku udali się do kręgielni w Babimoście, a  w godzinach popołudniowych przemaszerowali w marszu Nordic Walking po ogródkach działkowych „Kolejarz”. W trakcie spotkania kończącego sportowy dzień seniora, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wręczył wszystkim uczestnikom Cerytikaty „Sportowy Senior 2017”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie OSiR.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Sportowy Senior

Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia w Szkole Podstawowej w Zbąszynku

Na dzień ślubowania pierwszoklasiści czekali od dawna. Przygotowywali się do tej chwili już od pierwszego tygodnia nauki w szkole. Oficjalnym zakończeniem etapu poznawania funkcjonowania szkoły jest uroczyste ślubowanie, które odbyło się 12 października br.
W uroczystości udział wzięli goście: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Dyrektor SP Zbąszynek Małgorzata Czaczyk, Wice Dyrektorzy Anna Szczesiak i Urszula Szymkowiak ,  Dyrektor Pedagogiczny Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” Małgorzata Chorobińska, wychowawcy grup przedszkolnych Anna Matysiak i Justyna Paszkiewicz, rodzice i najbliżsi pierwszoklasistów.  W dniu ślubowania uczniowie klas Ia i Ib zaprezentowali swoje umiejętności, przedstawiając program artystyczny. Nastepnie Dyrektor Małgorzata Czaczyk  pasowała dzieci na uczniów, które złożyły uroczystą przysięgę. Po części oficjalnej pierwszoklasiści udali się wraz z wychowawcami i rodzicami do swoich klas.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Pasowanie na ucznia

Wizyta u najstarszej mieszkanki Gminy Zbąszynek

12 października br. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wraz z dyrektor ZOK Malwiną Kubicką odwiedzili najstarszą seniorkę w Gminie.  Wizyta ta odbyła się w ramach obchodów Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora. Już od kilku lat tytuł najstarszej seniorki w  Gminie Zbąszynek należy do pani Marty Schmidchen, która 20 stycznia br. skończyła 100 lat.  Burmistrz złożył życzenia dalszych  lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Spotkanie było okazją do wspomnień minionych lat.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Pani Marta Schmidchen

KONCERT GALOWY

W poniedziałek, 09 października 2017 r. w  sali widowiskowej odbył się koncert inaugurujący Zbąszynecki Tydzień Seniora. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: włodarze gminy Zbąszynek (Zastępca Burmistrza Zbąszynka Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur), włodarze powiatu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, a także  seniorzy i seniorki z gminy Zbąszynek.
czytaj dalej

Posiedzenie Lubuskiego Regionalnego Związku Kolarskiego

 5 października br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zbąszynku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Lubuskiego Regionalnego Związku Kolarskiego z udziałem Burmistrza Zbąszynka  Wiesława Czyczerskiego. W spotkaniu uczestniczył również Kierownik OSiR Marcina Minta oraz założyciel zbąszyneckiej szkółki kolraskiej Marek Bonecki, który opowiedział o swojej  działalności i planach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Posiedzenie Lubuskiego Regionalnego Związku Kolarskiego

1 2 3 4 5 6 ... 22 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego