Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Dzień Sołtysa

11 marca w Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji 14 marca br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie, w którym na zaproszenie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego udział wzięli sołtysi z terenu Gminy Zbąszynek: Maria Dobry, Barbara Dzioch, Tomasz Józefiak, Piotr Kociołek i Krzysztof Kurylonek,  Sekretarz Gminy Jan Makarewicz oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, z którymi sołtysi na co dzień współpracują.
W trakcie spotkania  wszystkim sołtysom zostały wręczone drobne upominki i podziękowania. Obchody Dnia Sołtysa mają na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz są okazją do rozmów o problemach i kolejnych pomysłach.
Burmistrz Zbąszynka w imieniu zbąszyneckiego samorządu złożył  wszystkim sołtysom podziękowania za ich pracę, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej, podkreślił ważną rolę sołtysa, który jest „przedłużeniem administracji w terenie”. Życzył jednocześnie dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Dzień Sołtysa

Zbąszynek - " Nie nowotworom u dzieci - Rodzicu dostrzeż objawy"

13 i 14 marca 2018 r. Fundacja Ronalda McDonalda we współpracy ze Stowarzyszeniem Łatwo Pomagać oraz Gminą Zbąszynek przeprowadziła  kompleksowe badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
Badania miały na celu dokładną ocenę stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Badania były realizowane według standardów medycznych określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy – radiologów Top Medical Lublin. Opiekę nad ambulansem sprawował przedstawiciel Fundacji, a w pracy pomagali wolontariusze Stowarzyszenia. 
Ambulans Fundacji to jedyny tego typu pojazd w Europie. Jest to unikalna, mobilna stacja medyczna, składająca się z poczekalni – rejestracji oraz dwóch gabinetów lekarskich, wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny. Ambulans taki może zaprosić każda osoba prywatna, lub władze miasta w celu przeprowadzenia w konkretnej miejscowości badań profilaktycznych USG.
Wizyta ambulansu w Gminie Zbąszynek została zorganizowana dzięki inicjatywie mieszkanki Zbąszynka Pani Agnieszce Dzieciątkowskiej – wiceprezes Stowarszenia „Łatwo Pomoagać”, we współpracy z Gminą Zbąszynek i  dzięki poparciu Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego. Do projektu zostali zaproszeni partnerzy finansowi: Rzeźnictwo „Zyguła” Zbąszynek, Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. Poznań, Starostwo Powiatowe w Świebodzinie i przedstawiciel Zarządu Powiatu, GBS Międzyrzecz, Apteka „Moderna” Zbąszynek, ViaVac Wolsztyn.
Równolegle do badań USG,  w budynku ZOK-u wolontariusze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz  CKUiZ Zbąszynek prowadziło zapisy do Bazy Dawców Komórek Macierzystych. Już pierwszego dnia zapisało się 35 potencjalnych dawców.
13 marca odbyło się również spotkanie  z personelem ambulansu oraz osobami zaangażowanymi w cały projekt, na którym Burmistrz Wiesław Czyczerski podziękował za pracę i zaangażowanie, dzięki którym badania mogły odbyć się na terenie naszej Gminy.
 Dzięki wizycie ambulansu  udało się przebadać około 160 dzieci. Liczny udział w badaniach świadczy o rosnącej świadomości rodziców i trosce o zdrowie w naszym mieście.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Zbąszynek - " Nie nowotworom u dzieci - Rodzicu dostrzeż objawy"

8 marca - Dzień Kobiet

       
 
8 marca w dniu Święta Kobiet mieliśmy przyjemność gościć Burmistrza Zbąszynka- Wiesława Czyczerskiego  , Przewodniczącego Rady Miejskiej- Jana Mazura oraz Przyjaciela Domu-Krzysztofa Krzywaka. Seniorki z uśmiechem na twarzy wysłuchały życzeń zaproszonych gości ,którzy życzyli wszystkim Paniom zdrowia ,pogody ducha, uśmiechu i zadowolenia z życia. Po życzeniach każda z naszych Seniorek otrzymała  od burmistrza i przewodniczącego kwiatek .Wspólne świętowanie zakończyło się śpiewaniem piosenek, słodkim poczęstunkiem i rozmową z włodarzami na tematy i pytania nurtujące seniorów.
czytaj dalej

Biegiem i Turniejem Strzeleckim upamiętnili Żołnierzy Wyklętych

Uroczysty apel, Bieg i Turniej Strzelecki „Dla wyklętych 1963” pod patronatem Prezydenta RP oraz inscenizacja historyczna w wykonaniu uczniów klasy mundurowej – to główne elementy tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w garnizonie bolesławieckim.
2 marca br. w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 ks „Commando” z Bolesławca, w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych udział wziął Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz uczniowie klasy mundurowej Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Zbąszynku. Obchody zainaugurowano koncertem patriotycznym „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”. Po inscenizacji historycznej młodzież rywalizowała w manewrach sportowo-obronnych na terenie 23 Pułku Artylerii, w ramach których uczniowie klas mundurowych doskonalili umiejętności z musztry pod okiem wojskowych instruktorów, umiejętności budowy, składania i rozkładania broni strzeleckiej, rzutu granatem oraz przyjmowania postaw strzeleckich. Równolegle odbywała się rywalizacja 16 drużyn męskich i 13 żeńskich w turnieju strzeleckim z broni pneumatycznej, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”. W turnieju strzeleckim klas mundurowych uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Zbąszynka zajęli trzecie miejsce. Zwieńczeniem obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych był zorganizowany po raz trzeci na terenie 23 Pułku Artylerii „Bieg dla Wyklętych 1963”, w którym udział wzięło ponad 600 zawodników.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Biegiem i Turniejem Strzeleckim upamiętnili Żołnierzy Wyklętych

Walne Zgromadzenie Delegatów Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Zbąszynku

1 marca br.  w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej. Organizatorem spotkania był Rejonowy Związek Spółek Wodnych (RZSW), reprezentowany przez kierownika Bogdana Czajkowskiego. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, pracownicy Urzędu Miejskiego i RZSW oraz  rolnicy z terenu Gminy Zbąszynek.W takcie zebrania m.in.  przedstawiono sprawozdanie z działań RZSW za rok 2017, plan działań oraz budżet na rok 2018, podjęto uchwały dotyczące działalności RZSW, wybrano Delegatów na Walne Zgromadzenie RZSW, zgłaszano wnioski oraz wątpliwości dotyczące przygotowanych zagadnień.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Walne Zgromadzenie RZSW

Cymper w Dąbrówce Wielkopolskiej

Cymper to ludowa tradycja pożegnania karnawału. W ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem mieszkańcy Dąbrówki Wielkopolskiej hucznie świętowali zakończenie karnawału.W kolorowym korowodzie, który zebrał się przy pałacu w Dąbrówce Wielkopolskiej, można było ujrzeć młodą parę, diabła, gwiazdora, księdza, cyganki, policjanta  żołnierza, śmierć czy piekarza. Towarzyszyła im dziecięca kapela koźlarska. Przebierańcy goszczeni byli przez mieszkańców wsi, za  co dziękowali życząc gospodarzom urodzaju i wszelkiej pomyślności. Nie obyło się także bez tańców. To charakterystyczne pożegnanie karnawału, w tym roku miało wiosenny charakter. Sprzyjająca  aura towarzyszyła wędrowaniu od zagrody do zagrody. Cymper to  ciągle żywa tradycja, która podobnie jak wielkie współczesne karnawały świata czerpie z tych samych korzeni. Już od kilku lat nie brakuje młodych ludzi, którzy dbają o organizację korowodu, co świadczy o przywiązaniu do tradycji i kultury ludowej naszych przodków.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Cymper w Dąbrówce Wielkopolskiej

78. rocznica pierwszej masowej deportacji na Sybir

10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której  do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi. W czasie transportu ludzie umierali z zimna, głodu i wyczerpania. Tylko nielicznym udało się powrócić do kraju.
10 lutego br. przypada 78. rocznica pierwszej masowej deportacji. 9 lutego przy pomniku na Placu Dworcowym spotkali się przedstawiciele samorządu, m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur oraz członkowie Świebodzińskiego Związku Kresowian - Koło Terenowe Kosieczyn. W uroczystości uczestniczył również poczet sztandarowy Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku, Wikariusz Parafii Ks. Jakub Świątek  oraz delegacja przedszkolaków.Burmistrz Zbąszynka przypomniał tragedię Polaków deportowanych w głąb ZSRR, ogrom ich cierpień i nieludzkiego traktowania. Podkreślił, że zostali wywiezieni przez Rosjan tylko dlatego, że byli Polakami. Podziękował również za  uczestnictwo w tej ważnej uroczystości nie tylko członkom Związku, ale także młodzieży. Modlitwę za zmarłych odmówił  Ks.  Jakub   Świątek. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem poświęconym pamięci pomordowanym mieszkańcom Kresów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: 78. rocznica pierwszej masowej deportacji na Sybir

SPOTKANIE Z MINISTER ELŻBIETĄ RAFALSKĄ

W dniu 05 lutego 2018 roku Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski spotkał  się w Gorzowie Wlkp. z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Tematem spotkania było utworzenie w naszej gminie  mieszkań wspomaganych dla osób starszych oraz pozyskanie środków finansowych na ten cel z ministerstwa.  W spotkaniu uczestniczyli: Katarzyna Rucioch i Krzysztof Krzywak. Pomimo bogatej oferty działań pomocowych na rzecz zbąszyneckich seniorów planowane są kolejne inicjatywy wychodzące naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom tej grupy społecznej.
czytaj dalej
  • 05-02-2018

WIECZÓR KOLĘD

W środę, 31 stycznia br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbył się Wieczór Kolęd. Uczestników i publiczność powitała Malwina Kubicka Dyrektor ZOK, która wspólnie z pracownikami zaśpiewała dwie pastorałki. W tym dniu kolejno na scenie prezentowali się: Dzienny Dom Senior Wigor, OPS Zbąszynek, Grupa Poddasze (ZHP Zbąszynek), SP Zbąszynek, SP Dąbrówka Wlkp., Michał Łysiak i Studio Piosenki ZOK, Schola Dziecięca, Aleksandra Strugała i Katarzyna Weiss, SP Kosieczyn, Grupa Wokalna Akademia (ZUTW Zbąszynek), chór Milenium oraz Burmistrz Zbąszynka wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego.  W ponad dwugodzinnym koncercie publiczność miała okazję wysłuchać najpiękniejsze Kolędy, Pastorałki i piosenki świąteczne. Na scenie prezentowali się wykonawcy od lat 7 do 60+. Przepięknie udekorowana scena, wybrane stroje i klimat wprowadził wszystkich w świąteczną armosferę.
Dodajmy, ze inicjatorem i organizatorem Wieczoru Kolęd jest Szkoła Podstawowa w Zbąszynku z Panią Ireną Trypucką na czele. W tym roku, ZOK organizował koncert w zastępstwie. J
czytaj dalej

Przekazanie wozu dla jednostki OSP Zbąszynek

31 stycznia br. jednostce   Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zbąszynka oficjalnie przekazano do użytku, zakupiony w grudniu 2017 roku, nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, ze zbiornikiem na środek gaśniczy o pojemności ok. 3000 litrów,  o wartości ok. 740 000 zł. wraz z dodatkowym wyposażeniem. W uroczystym przekazaniu wozu udział wzięli zaproszenie przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego goście: Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Patryk Maruszak, były Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej St. bryg. Sławomir Klusek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Janusz Drozda, Członek Honorowy naszej jednostki, były naczelnik druh Józef Łysakowski, przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP RP,  druhowie z OSP Dąbrówka Wielkopolska, OSP Kosieczyn, OSP Kręcko, OSP Nądnia i OSP Rogoziniec oraz ks. proboszcz Jerzy Kordiak.  Na cześć pierwszych naczelników jednostki  nowy wóz bojowy otrzymał imię "STANISŁAW". Następnie ks. proboszcz Jerzy Kordiak dokonał poświęcenia wozu.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, strażacy i ich goście zostali zaproszeni do zwiedzenia remizy.(zdj. OSP Zbąszynek).
1 2 3 4 5 6 ... 27 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego